Náš tím

Marc Müller

Marc Müller, M.B.A
PARTNER

Energetické právo
Compliance & Corporate Governance
Nemecké právo
Verejné obstarávanie

Vítězslav Wajtr

Ing. Vítězslav Wajtr
DAŇOVÝ PORADCA CZ

Daňové poradenstvo
DPH
Daňové aspekty fúzií a akvizícií
Daňové aspekty transakcií s nehnuteľnosťami

Filip Baloušek

Mgr. Filip Baloušek
ADVOKÁT CZ

Právo nehnuteľností
Stavebné právo
Farmaceutické právo a zdravotníctvo

Nikola Faltová

Mgr. Nikola Faltová
ADVOKÁTKA CZ

Vymáhanie pohľadávok
Ochrana osobných údajov & GDPR

Lukáš Fládr

Mgr. Lukáš Fládr
ADVOKÁT CZ

Vedenie súdnych sporov a rozhodcovské konania
Vymáhanie pohľadávok

Juraj Gazda

JUDr. Juraj Gazda
ADVOKÁT SK

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Ochrana osobných údajov & GDPR

Tomáš Chmelík

Dr. iur. Tomáš Chmelík, LL.M.
RECHTSANWALT (DE)

Nemecké právo
Právo duševného vlastníctva
IT a e-commerce
Ochrana osobných údajov & GDPR

Bibiana Mareková

Mgr. Bibiana Mareková
ADVOKÁTKA CZ

Vymáhanie pohľadávok
Vedenie súdnych sporov a rozhodcovské konania
Rodinné právo

Markéta Nešetřilová

Mgr. Markéta Nešetřilová
ADVOKÁTKA CZ

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Pracovné právo
Právo nehnuteľností
Fúzie a akvizície

Jindra Pozniaková

Mgr. Jindra Pozniaková
ADVOKÁTKA CZ

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Právo nehnuteľností
Stavebné právo

Stanislava Špiritová

Mgr. Stanislava Špiritová
ADVOKÁTKA CZ

Vymáhanie pohľadávok
Trestné právo
Rodinné právo

Martin Vachalovský

Mgr. Martin Vachalovský
ADVOKÁT CZ

Vedenie súdnych sporov a rozhodcovské konania
Vymáhanie pohľadávok

Oskar Blažek

Oskar Blažek
KONCIPIENT CZ

Právo nehnuteľností
Stavebné právo
Právo životného prostredia

Kristýna Bučková

JUDr. Kristýna Bučková
KONCIPIENTKA CZ

Pracovné právo
Rodinné právo
Právo nehnuteľností
Vedenie súdnych sporov a rozhodcovské konania

Jindřich Honka

Mgr. et Mgr. Jindřich Honka
KONCIPIENT CZ

Vedenie súdnych sporov a rozhodcovské konania
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Trestné právo

Jana Revúcka

Mgr. Jana Revúcka
KONCIPIENTKA SK

Ochrana osobných údajov & GDPR
Pracovné právo
Právo obchodných spoločností a obchodné právo

Anna Rubriciusová

Mgr. Anna Rubriciusová
KONCIPIENTKA CZ

Rodinné právo
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Pracovné právo

Tereza Litošová

Tereza Litošová
PARALEGAL CZ

Rodinné právo
Pracovné právo

Tereza Louková

Tereza Louková
PARALEGAL CZ

Právo nehnuteľností
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Ochrana osobných údajov & GDPR