Náš tím

Marc Müller

Marc Müller, M.B.A
PARTNER

Energetické právo
Compliance & Corporate Governance
Nemecké právo
Verejné obstarávanie

Vítězslav Wajtr

Ing. Vítězslav Wajtr
DAŇOVÝ PORADCA CZ

Daňové poradenstvo
DPH
Daňové aspekty fúzií a akvizícií
Daňové aspekty transakcií s nehnuteľnosťami

Nikola Faltová

Mgr. Nikola Faltová
ADVOKÁTKA CZ

Vymáhanie pohľadávok
Pracovné právo
Ochrana osobných údajov & GDPR

Lukáš Fládr

Mgr. Lukáš Fládr
ADVOKÁT CZ

Vedenie súdnych sporov a rozhodcovské konania
Vymáhanie pohľadávok

Juraj Gazda

JUDr. Juraj Gazda
ADVOKÁT SK

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Ochrana osobných údajov & GDPR

Tomáš Chmelík

Dr. iur. Tomáš Chmelík, LL.M.
RECHTSANWALT (DE)

Nemecké právo
Právo duševného vlastníctva
IT a e-commerce
Ochrana osobných údajov & GDPR

Bibiana Mareková

Mgr. Bibiana Mareková
ADVOKÁTKA CZ

Vymáhanie pohľadávok
Vedenie súdnych sporov a rozhodcovské konania
Rodinné právo

Markéta Nešetřilová

Mgr. Markéta Nešetřilová
ADVOKÁTKA CZ

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Pracovné právo
Právo nehnuteľností
Fúzie a akvizície

David Plevka

Mgr. David Plevka
ADVOKÁT CZ

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Právo nehnuteľností

Jindra Pozniaková

Mgr. Jindra Pozniaková
ADVOKÁTKA CZ

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Právo nehnuteľností
Stavebné právo

Martin Vachalovský

Mgr. Martin Vachalovský
ADVOKÁT CZ

Vedenie súdnych sporov a rozhodcovské konania
Vymáhanie pohľadávok

Kristýna Bučková

JUDr. Kristýna Bučková
KONCIPIENTKA CZ

Pracovné právo
Rodinné právo
Vedenie súdnych sporov a rozhodcovské konania

Dominik Javořík

Mgr. Dominik Javořík
KONCIPIENT CZ

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Energetické právo
Právo životného prostredia

Klára Procházková

Mgr. et Mgr. Klára Procházková
KONCIPIENTKA CZ

Právo EÚ
Vedenie súdnych sporov a rozhodcovské konania

Jana Revúcka

Mgr. Jana Revúcka
KONCIPIENTKA SK

Ochrana osobných údajov & GDPR
Pracovné právo
Právo obchodných spoločností a obchodné právo

Anna Rubriciusová

Mgr. Anna Rubriciusová
KONCIPIENTKA CZ

Rodinné právo
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Pracovné právo
Vedenie súdnych sporov a rozhodcovské konania

Petr Herold

Petr Herold
PARALEGAL CZ

Právo obchodných spoločností a obchodné právo

Tereza Litošová

Tereza Litošová
PARALEGAL CZ

Rodinné právo
Pracovné právo

Tereza Louková

Tereza Louková
PARALEGAL CZ

Právo nehnuteľností
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Ochrana osobných údajov & GDPR