DSC_8306 R Ořez

Mgr. Ing. Ivana Horáková

Ivana Horáková sa ako advokátka bpv BRAUN PARTNERS špecializuje na právo nehnuteľností, obchodné právo, právo obchodných spoločností, ako aj stavebné, bankové a finančné právo. Ivana sa zameriava aj na konkurz, insolvenciu a reštrukturalizáciu.

Prax

  • od 2009 bpv Braun Partners
  • 2007 – 2008 Zilvarová Ctibor Hladký v.o.s.

Vzdelanie

  • Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe (Mgr., 2010)
  • Fakulta medzinárodných vzťahov, Vysoká škola ekonomická v Prahe (Ing., 2009)
  • Fakulta sociálnych a ekonomických štúdií, Právnická fakulta, Univerzita Jana Keplera v Linzi, Rakúsko (Erasmus, 2009)

Jazykové znalosti

  • čeština
  • nemčina
  • angličtina

Iné

  • zapísaná advokátka v Českej advokátskej komore