Skúsený tím odborníkov spoločnosti bpv BRAUN PARTNERS

DSC_7946 R_PVI

Mgr. Bc. Pavel Vincík

Partner
pavel.vincik@bpv-bp.com

Bankové a finančné právo, kapitálové trhy
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Energetické právo a obnoviteľné zdroje energie
Fúzie a akvizície
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Právo nehnuteľností a stavebné právo

Celý profil
DSC_8781 R Ořez Čtverec (1)

Mgr. David Vosol, M.B.A

Partner
david.vosol@bpv-bp.com

Bankové a finančné právo, kapitálové trhy
Energetické právo a obnoviteľné zdroje energie
Fúzie a akvizície
Platobná neschopnosť, reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Právo nehnuteľností a stavebné právo

Celý profil
JBA

Mgr. Jiří Bárta, LL.M.

Partner
jiri.barta@bpv-bp.com

Právo nehnuteľností a stavebné právo
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Fúzie a akvizície
Ochrana osobních údajov
Právo životného prostredia
Rodinné právo
Poistné právo

Celý profil
Igor_WEB_v7

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., LL.M.

Partner
igor.augustinic@bpv-bp.com

Bankové a finančné právo, kapitálové trhy
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Fúzie a akvizície
Ochrana hospodárskej súťaže
Právo nehnuteľností a stavebné právo

Celý profil
DSC_7865 R

JUDr. Robert Matas

Partner
robert.matas@bpv-bp.com

Nemecké právo
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Kontrola zahraničných investícií a zahraničného obchodu
Ochrana hospodárskej súťaže
Trestné právo a prevencia trestnej činnosti právnických osôb
Právo duševného vlastníctva
Rodinné právo
Právo nehnuteľností a stavebné právo
Poistné právo
Právo EÚ

Celý profil
PVA_WEB_v1

Mgr. Pavel Vintr

Partner
pavel.vintr@bpv-bp.com

Bankové a finančné právo, kapitálové trhy
Energetické právo a obnoviteľné zdroje energie
Rodinné právo
Právo nehnuteľností a stavebné právo
Fúzie a akvizície
Verejné obstarávanie a verejná podpora

Celý profil
DSC_5960 R Ožez 838×660

Ing. Vítězslav Wajtr

Daňový poradca
vitezslav.wajtr@bpv-bp.com

Daňové poradenstvo
Fúzie a akvizície
Právo nehnuteľností a stavebné právo

Celý profil
DSC_7168 R_PBR

Mgr. Pavel Březina

Advokát
pavel.brezina@bpv-bp.com

Fúzie a akvizície
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Bankové a finančné právo, kapitálové trhy
Ochrana hospodárskej súťaže
Verejné obstarávanie a verejná podpora
Právo nehnuteľností a stavebné právo

Celý profil
DSC_5980 R Ořez 838×660

Mgr. Jindra Pozniaková

Advokátka
jindra.pozniakova@bpv-bp.com

Právo nehnuteľností a stavebné právo
Právo obchodných spoločností a obchodné právo

Celý profil
DSC_8851 R_DPL

Mgr. David Plevka

Advokát
david.plevka@bpv-bp.com

Fúzie a akvizície
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Právo nehnuteľností a stavebné právo

Celý profil
DSC_8306 R Ořez

Mgr. Ing. Ivana Horáková

Advokátka
ivana.horakova@bpv-bp.com

Bankové a finančné právo, kapitálové trhy
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Platobná neschopnosť, reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia
Právo nehnuteľností a stavebné právo

Celý profil
DSC_5943 R Ořez 838×660 III

Mgr. Markéta Kleinová

Advokátka
marketa.kleinova@bpv-bp.com

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Fúzie a akvizície
Pracovné právo
Právo nehnuteľností a stavebné právo

Celý profil
Nikola Ourodová ořez-min

Mgr. Nikola Ourodová

Advokátka
nikola.ourodova@bpv-bp.com

Ochrana osobních údajov
Energetické právo a obnoviteľné zdroje energie
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Právo nehnuteľností a stavebné právo
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia

Celý profil
EWE_WEB_v2

Mgr. Evelina Weagová

Advokátka
evelina.weagova@bpv-bp.com

Právo nehnuteľností a stavebné právo
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Fúzie a akvizície
Právo životného prostredia

Celý profil
bpv-CZ-150123-0009-KBU Ořez

JUDr. Kristýna Bučková

Koncipientka
kristyna.buckova@bpv-bp.com

Rodinné právo
Právo nehnuteľností a stavebné právo
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia

Celý profil
bpv-CZ-150123-0009-TLO_čtverec-Nr1946103

Tereza Louková

Paralegal
tereza.loukova@bpv-bp.com

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Fúzie a akvizície
Právo nehnuteľností a stavebné právo
Farmaceutické a zdravotnícke právo, Life Sciences

Celý profil
bpv-CZ-150123-0009-EVA Ořez

Erik Vansáč

Paralegal
erik.vansac@bpv-bp.com

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Energetické právo a obnoviteľné zdroje energie
Fúzie a akvizície
Ochrana hospodárskej súťaže
Právo nehnuteľností a stavebné právo

Celý profil