DSC_5960 R Ožez 838×660

Ing. Vítězslav Wajtr

Vítězslav Wajtr je daňový poradca v spoločnosti bpv BRAUN PARTNERS. Špecializuje sa na daňové aspekty fúzií a akvizícií, transakcií s nehnuteľnosťami, ako aj na problematiku DPH.

Prax

  • od 2014 bpv Braun Partners
  • od 2004 2pm, s.r.o.
  • 1999 – 2004 Lovells
  • 1997 – 1999 PwC

Vzdelanie

  • Fakulta medzinárodných vzťahov, Vysoká škola ekonomická v Prahe (Ing., 1997)

Jazykové znalosti

  • čeština
  • angličtina

Iné

  • Komora daňových poradcov Českej republiky