ALP2 R

Mgr. Alexandr Pech

Alexandr Pech je advokátom v advokátskej kancelárii bpv BRAUN PARTNERS v Prahe. Zameriava sa na energetické právo, právo obchodných spoločností a obchodné právo, ako aj na súdne spory, rozhodcovské konania a arbitráže.

Prax

 • od 2022 bpv Braun Partners
 • 2019 – 2022 AMISTA investičná spoločnosť
 • 2014 – 2019 ŠKODA PRAHA (skupina ČEZ)
 • 2013 – 2014 samostatný advokát
 • 2010 – 2013 JŠK, advokátná kancelária
 • 2008 – 2009 PRK Partners

Vzdelanie

 • Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne (Mgr., 2004)

Jazykové znalosti

 • čeština
 • angličtina
 • nemčina

Iné

 • zapísaný advokát v Českej advokátskej komore