DSC_7199 R Ořez 838×660

Mgr. Adam Stawaritsch

Adam Stawaritsch sa v advokátskej kancelárii bpv BRAUN PARTNERS zameriava na súdne a rozhodcovské spory. Venuje sa tiež rodinnému, podnikovému a obchodnému právu. Svojim klientom môže ponúknuť aj právne skúsenosti v oblasti konkurzu, insolvencie a reštrukturalizácie a trestného práva.

Praxe

  • od 2018 bpv Braun Partners
  • 2016 – 2018 CHSH Kališ & Partners s.r.o.
  • 2015 – 2016 Pfaff-Hofmann & Lee legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlín, Nemecko
  • 2014 Landesgericht für Strafsachen, Viedeň, Rakúsko

Vzdelanie

  • Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Mgr., 2018)

Iné

  • zapísaný advokát v Českej advokátskej komore