Skúsený tím odborníkov spoločnosti bpv BRAUN PARTNERS

DSC_7946 R_PVI

Mgr. Bc. Pavel Vincík

Partner
pavel.vincik@bpv-bp.com

Bankové a finančné právo, kapitálové trhy
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Energetické právo a obnoviteľné zdroje energie
Fúzie a akvizície
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Právo nehnuteľností a stavebné právo

Celý profil
DSC_8781 R Ořez Čtverec (1)

Mgr. David Vosol, M.B.A

Partner
david.vosol@bpv-bp.com

Bankové a finančné právo, kapitálové trhy
Energetické právo a obnoviteľné zdroje energie
Fúzie a akvizície
Platobná neschopnosť, reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Právo nehnuteľností a stavebné právo

Celý profil
DSC_7865 R

JUDr. Robert Matas

Partner
robert.matas@bpv-bp.com

Nemecké právo
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Kontrola zahraničných investícií a zahraničného obchodu
Ochrana hospodárskej súťaže
Trestné právo a prevencia trestnej činnosti právnických osôb
Právo duševného vlastníctva
Rodinné právo
Právo nehnuteľností a stavebné právo
Poistné právo
Právo EÚ

Celý profil
DSC_8765 R Ořez

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.

Partner
lucie.kalasova@bpv-bp.com

Pracovné právo
Ochrana osobních údajov
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Whistleblowing
Právo obchodných spoločností a obchodné právo

Celý profil
DSC_8199 R_OPO

JUDr. Ondrej Poništiak, Ph.D.

Partner
ondrej.ponistiak@bpv-bp.com

Fúzie a akvizície
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Ochrana hospodárskej súťaže
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Telekomunikácie, médiá, IT, elektronický obchod, poštové právo
Whistleblowing

Celý profil
Martin_WEB_v5

JUDr. Martin Provazník

Partner
martin.provaznik@bpv-bp.com

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Právo duševného vlastníctva
Platobná neschopnosť, reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia
Kontrola zahraničných investícií a zahraničného obchodu
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Telekomunikácie, médiá, IT, elektronický obchod, poštové právo
Právo EÚ

Celý profil
DSC_8442 R_MCI

Mgr. Martin Cír

Vedúcí advokát
martin.cir@bpv-bp.com

Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Platobná neschopnosť, reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia
Trestné právo a prevencia trestnej činnosti právnických osôb
Právo obchodných spoločností a obchodné právo

Celý profil
DSC_1186 R Ořez

Mgr. Iva Wenzel

Advokátka
iva.wenzel@bpv-bp.com

Energetické právo a obnoviteľné zdroje energie
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia

Celý profil
Zuzka_WEB_v5

Mgr. Zuzana Dzilská

Advokátka
zuzana.dzilska@bpv-bp.com

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Fúzie a akvizície
Ochrana osobních údajov
Pracovné právo
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia

Celý profil
DSC_7199 R Ořez 838×660

Mgr. Adam Stawaritsch

Advokát
adam.stawaritsch@bpv-bp.com

Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Rodinné právo
Platobná neschopnosť, reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Trestné právo a prevencia trestnej činnosti právnických osôb

Celý profil
DSC_5679 R Ořez 838×660

Mgr. Lukáš Fládr

Advokát
lukas.fladr@bpv-bp.com

Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Vymáhanie pohľadávok

Celý profil
bpv-CZ-150123-0009-LCH R-Nr2835385 Ořez

Mgr. Ing. Lenka Charvátová

Advokátka
lenka.charvatova@bpv-bp.com

Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Platobná neschopnosť, reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia

Celý profil
Nikola Ourodová ořez-min

Mgr. Nikola Ourodová

Advokátka
nikola.ourodova@bpv-bp.com

Ochrana osobních údajov
Energetické právo a obnoviteľné zdroje energie
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Právo nehnuteľností a stavebné právo
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia

Celý profil
DSC_5821 R Ořez 838×660

Mgr. Daniel Číhal

Advokát
daniel.cihal@bpv-bp.com

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Vymáhanie pohľadávok

Celý profil
bpv-CZ-150123-0009-MVA-Nr739188_v2_v1

Mgr. Martin Vachalovský

Advokát
martin.vachalovsky@bpv-bp.com

Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Vymáhanie pohľadávok

Celý profil
DSC_6015 R Ořez 838×660 Otočeno

Mgr. Bibiana Mareková

Advokátka
bibiana.marekova@bpv-bp.com

Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Rodinné právo
Vymáhanie pohľadávok

Celý profil
DSC_7238 R Ořez 838×660 Otočeno

JUDr. Jana Škeříková, Ph.D.

Koncipientka
jana.skerikova@bpv-bp.com

Rodinné právo
Pracovné právo
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia

Celý profil
bpv-CZ-150123-0009-KBU Ořez

JUDr. Kristýna Bučková

Koncipientka
kristyna.buckova@bpv-bp.com

Rodinné právo
Právo nehnuteľností a stavebné právo
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia

Celý profil
bpv-CZ-150123-0009-KPR Ořez

Mgr. et Mgr. Klára Procházková

Koncipientka
klara.prochazkova@bpv-bp.com

Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Právo EÚ

Celý profil
DSC_1142 R Ořez

Mgr. Sabina Škrobánková

Koncipientka
sabina.skrobankova@bpv-bp.com

Právo EÚ
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Farmaceutické a zdravotnícke právo, Life Sciences
Právo obchodných spoločností a obchodné právo

Celý profil