Tým bpv BRAUN PARTNERS profesionálů

DSC_7946 R_PVI

Mgr. Bc. Pavel Vincík

Partner
pavel.vincik@bpv-bp.com

Bankovní a finanční právo, kapitálové trhy
Právo obchodních společností a obchodní právo
Energetické právo a obnovitelné zdroje
Fúze a akvizice
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Právo nemovitostí a stavební právo

Celý profil
DSC_8781 R Ořez Čtverec (1)

Mgr. David Vosol, MBA

Partner
david.vosol@bpv-bp.com

Bankovní a finanční právo, kapitálové trhy
Energetické právo a obnovitelné zdroje
Fúze a akvizice
Insolvence, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Právo nemovitostí a stavební právo

Celý profil
DSC_7865 R

JUDr. Robert Matas

Partner
robert.matas@bpv-bp.com

Německé právo
Právo obchodních společností a obchodní právo
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Kontrola zahraničních investic a zahraniční obchod
Ochrana hospodářské soutěže
Trestní právo a prevence trestního jednání právnických osob
Právo duševního vlastnictví
Rodinné právo
Právo nemovitostí a stavební právo
Pojistné právo
Právo EU

Celý profil
DSC_8765 R Ořez

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.

Partner
lucie.kalasova@bpv-bp.com

Pracovní právo
Ochrana osobních údajů
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Whistleblowing
Právo obchodních společností a obchodní právo

Celý profil
DSC_8199 R_OPO

JUDr. Ondrej Poništiak, Ph.D.

Partner
ondrej.ponistiak@bpv-bp.com

Fúze a akvizice
Právo obchodních společností a obchodní právo
Ochrana hospodářské soutěže
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Telekomunikace, média, IT, e-commerce, poštovní právo
Whistleblowing

Celý profil
Martin_WEB_v5

JUDr. Martin Provazník

Partner
martin.provaznik@bpv-bp.com

Právo obchodních společností a obchodní právo
Právo duševního vlastnictví
Insolvence, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace
Kontrola zahraničních investic a zahraniční obchod
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Telekomunikace, média, IT, e-commerce, poštovní právo
Právo EU

Celý profil
DSC_8442 R_MCI

Mgr. Martin Cír

Vedoucí advokát
martin.cir@bpv-bp.com

Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Insolvence, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace
Trestní právo a prevence trestního jednání právnických osob
Právo obchodních společností a obchodní právo

Celý profil
DSC_1186 R Ořez

Mgr. Iva Wenzel

Advokátka
iva.wenzel@bpv-bp.com

Energetické právo a obnovitelné zdroje
Právo obchodních společností a obchodní právo
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace

Celý profil
Zuzka_WEB_v5

Mgr. Zuzana Dzilská

Advokátka
zuzana.dzilska@bpv-bp.com

Právo obchodních společností a obchodní právo
Fúze a akvizice
Ochrana osobních údajů
Pracovní právo
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace

Celý profil
DSC_7199 R Ořez 838×660

Mgr. Adam Stawaritsch

Advokát
adam.stawaritsch@bpv-bp.com

Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Rodinné právo
Insolvence, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace
Právo obchodních společností a obchodní právo
Trestní právo a prevence trestního jednání právnických osob

Celý profil
DSC_5679 R Ořez 838×660

Mgr. Lukáš Fládr

Advokát
lukas.fladr@bpv-bp.com

Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Vymáhání pohledávek

Celý profil
bpv-CZ-150123-0009-LCH R-Nr2835385 Ořez

Mgr. Ing. Lenka Charvátová

Advokátka
lenka.charvatova@bpv-bp.com

Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Právo obchodních společností a obchodní právo
Insolvence, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace

Celý profil
Nikola Ourodová ořez-min

Mgr. Nikola Ourodová

Advokátka
nikola.ourodova@bpv-bp.com

Ochrana osobních údajů
Energetické právo a obnovitelné zdroje
Právo obchodních společností a obchodní právo
Právo nemovitostí a stavební právo
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace

Celý profil
DSC_5821 R Ořez 838×660

Mgr. Daniel Číhal

Advokát
daniel.cihal@bpv-bp.com

Právo obchodních společností a obchodní právo
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Vymáhání pohledávek

Celý profil
bpv-CZ-150123-0009-MVA-Nr739188_v2_v1

Mgr. Martin Vachalovský

Advokát
martin.vachalovsky@bpv-bp.com

Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Vymáhání pohledávek

Celý profil
DSC_6015 R Ořez 838×660 Otočeno

Mgr. Bibiana Mareková

Advokátka
bibiana.marekova@bpv-bp.com

Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Rodinné právo
Vymáhání pohledávek

Celý profil
DSC_7238 R Ořez 838×660 Otočeno

JUDr. Jana Škeříková, Ph.D.

Koncipientka
jana.skerikova@bpv-bp.com

Rodinné právo
Pracovní právo
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace

Celý profil
bpv-CZ-150123-0009-KBU Ořez

JUDr. Kristýna Bučková

Koncipientka
kristyna.buckova@bpv-bp.com

Rodinné právo
Právo nemovitostí a stavební právo
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace

Celý profil
DSC_1142 R Ořez

Mgr. Sabina Škrobánková

Koncipientka
sabina.skrobankova@bpv-bp.com

Právo EU
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Farmaceutické a zdravotnické právo, Life Sciences
Právo obchodních společností a obchodní právo

Celý profil