Novinky a média

Newsletter
ochrana_spotrebitele

Nový zákon o ochraně spotřebitele na Slovensku

4. 7. 2024 | bpv BRAUN PARTNERS

Dne 1.7.2024 nabyl na Slovensku účinnosti zákon č. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, který ruší předchozí samostatné zákony, jako je zákon o ochraně spotřebitele nebo zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího.

Publikované články
gavel-3575414_1920

Na neplatiče nájmu upletl stát bič

Vystěhovat nájemníka, který neplatí nájem, poškozuje byt a odmítá přes řádnou výpověď odejít, je nyní složité. Majitel nemovitosti musí projít zdlouhavými soudy, během nichž nemůže s bytem volně disponovat. Změnit to má novela občanského soudního řádu připojená k zákonu o  podpoře bydlení, kterou schválila vláda.

Publikované články
gavel-3575414_1920
22. 6. 2024

Kdo hradí náklady, pokud vás zaměstnavatel odvolá z vaší dovolené?

„Zaměstnavatel může změnu už určeného termínu dovolené provést jen písemně, a to minimálně čtrnáct dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Vydá-li zaměstnavatel pouze ústní pokyn ke změně čerpání dovolené a zaměstnanec ho nedodrží, neporušuje své povinnosti, které pro něj vyplývají z pracovního poměru.“, komentuje pro Právo Lucie Kalašová.

Publikované články
gavel-3575414_1920
19. 6. 2024 | Arthur Braun, M.A.

Vláda chce přitvrdit vůči kartelům

Spolu s dalšími právníky pro soutěžní právo komentoval Arthur Braun návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Newsletter
tingey-injury-law-firm-yCdPU73kGSc-unsplash
19. 6. 2024 | Arthur Braun, M.A.

Hrozí vysoké sankce: zaměstnavatelé jako členové kartelu

Již několik měsíců (resp. let po prvních oznámeních Evropské komise a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) mohou zaměstnavatelé v České i Slovenské republice očekávat zvýšený zájem a počet kontrol (inspekcí) ze strany antimonopolních úřadů. I někteří naši klienti již mají tyto inspekce (tzv. dawn raids) za sebou.

Newsletter
wind-turbine-2218457_1280
18. 6. 2024 | bpv BRAUN PARTNERS

Státní podpora větrných elektráren

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo novou dotační výzvu, která nabízí finanční podporu na výstavbu větrných elektráren v České republice. Stát poskytne celkovou dotaci ve výši tří miliard korun, přičemž jeden projekt může získat až 740 milionů korun (ve výzvě 30 mil. EUR). Žádosti pro tuto dotaci budou přijímány od 28. 6. 2024 do 31. 10. 2025.

Tiskové zprávy
rezervacni-smlouva-podpis
14. 6. 2024 | bpv BRAUN PARTNERS

bpv BRAUN PARTNERS poskytla právní poradenství společnosti Helanis AG při akvizici strojírenské společnosti Schaltag Group

Poskytli jsme právní poradenství v oblasti českého práva švýcarské společnosti Helanis AG při akvizici skupiny Schaltag, která má více než 250 zaměstnanců a 11 000 m2 výrobních prostor ve Švýcarsku (Effretikon u Curychu), České republice (Ústí nad Orlicí), Německu (Ravensburg) a Španělsku (Valladolid).

Tiskové zprávy
blood-75301_1280
11. 6. 2024 | bpv BRAUN PARTNERS

bpv BRAUN PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství francouzské společnosti LFB SA při akvizici center pro odběr plazmy

Poskytli jsme komplexní právní poradenství francouzské společnosti LFB SA, která prostřednictvím své pobočky Europlasma akvírovala českou společnost Amber Plasma, specializující se na otevírání a provozování center pro odběr plazmy.

Newsletter
photovoltaic-system-2742302_1280
10. 6. 2024 | bpv BRAUN PARTNERS

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie usnadní akcelerační zóny

Vláda schválila usnesení č. 272, které stanoví základní postup pro vymezování oblastí nezbytných pro příspěvek České republiky k celkovému cíli Evropské unie v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 a oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie.

Newsletter
electricity-4575187_1280
6. 6. 2024 | bpv BRAUN PARTNERS

Státní podpora na kogeneraci

Evropská komise schválila český režim státní podpory ve výši 3,2 miliardy eur (75 miliard korun) zaměřený na podporu výroby elektřiny ve vysoce účinných zařízeních na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.

Tiskové zprávy
UCED
6. 6. 2024 | bpv BRAUN PARTNERS

Poskytli jsme komplexní právní poradenství společnosti UCED při expanzi na Slovensku    

Naše mezinárodní advokátní kancelář poskytla komplexní právní poradenství společnosti UCED z portfolia skupiny CREDITAS při úspěšné akvizici 100% podílu ve slovenské energetické skupině GGE, která je jedním z předních výrobců a distributorů elektřiny a tepla na Slovensku.

Newsletter
electricity-4575187_1280
21. 5. 2024 | bpv BRAUN PARTNERS

Směrnice o energetické náročnosti budov

Radou EU bylo schváleno přepracované znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Schválením ze strany Rady EU byl legislativní proces dokončen, nyní zbývá podpis a publikace konečného znění.

Newsletter
electricity-4575187_1280
29. 4. 2024 | bpv BRAUN PARTNERS

Změny vyhlášky o obsahových náležitostech

Dne 26. dubna 2024 vešla v účinnost novela vyhlášky č. 401/2010 Sb., kterou jsou nastavena základní pravidla provozování přenosové soustavy a soustav distribučních.