Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vyplývajících ze smluv o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora (www.cak.cz).