Informačná povinnosť o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov

Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní právnych služieb medzi advokátom a spotrebiteľom je Česká advokátska komora.