Martin_WEB_v5

JUDr. Martin Provazník

Martin Provazník je partnerom bpv BRAUN PARTNERS v Bratislave. Špecializuje sa predovšetkým na riešenie sporov, korporátne právo, insolvencie a reštrukturalizácie. Medzi jeho ďalšie oblasti praxe patria aj informačné technológie a komunikácie, duševné vlastníctvo, white collar crime, medzinárodné vzťahy a právo EÚ. Zastupuje široké spektrum klientov od fyzických osôb až po nadnárodné korporácie.

Prax

 • od 2021 bpv Braun Partners
 • 2017 – 2021 VI. disciplinárny senát Slovenskej advokátskej komory
 • 2005 – 2021 bnt attorneys in CEE
 • 2003 – 2004 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Vzdelanie

 • Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (JUDr., 2007; Mgr., 2005)

Jazykové znalosti

 • slovenčina
 • angličtina
 • nemčina

Iné

 • zapísaný advokát v Slovenskej advokátskej komore
 • INSOL Europe
 • Vienna International Arbitral Centre
 • Arbitration Association of Central and Eastern Europe
 • International Bar Association
 • miestopredseda komunikačnej skupiny IBA. Európske regionálne fórum
 • člen Pracovnej skupiny pre otázky advokácie a Pracovnej komisie pre medzinárodné právo súkromné a procesné, Slovenská advokátska komora
 • účasť na projekte “Advokáti Pro Bono” (projekt neziskovej organizácie Nadácia Pontis)
 • cena Via Bona za odbornú pomoc pri systematickej zmene režimu osobného bankrotu a oddlženia na Slovensku (2016)
 • poradca pre preventívnu reštrukturalizáciu Ministerstva hospodárstva SR (2022)

Ostatné médiá

Novinky
gavel-3575414_1920
24. 10. 2023 | JUDr. Martin Provazník

Pre RTVS komentuje spor Martin Provazník

Spor medzi mestom Bratislava a synom sochára Fleischmana ohľadom jeho výstavy komentuje pre RTVS partner kancelárie Martin Provazník.

Tlačové správy
legal500

bpv BRAUN PARTNERS zlepšila svoje umiestnenie v rebríčku Legal500 2023 v oblasti korporátneho práva, súdnych sporov a energetiky

Osobitne nás teší, že bpv BRAUN PARTNERS sa v rebríčku posunula nahor v oblastiach obchodného práva a práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií, riešenia sporov a projektov a energetiky.