Skúsený tím odborníkov spoločnosti bpv BRAUN PARTNERS

DSC_8199 R_OPO

JUDr. Ondrej Poništiak, Ph.D.

Partner
ondrej.ponistiak@bpv-bp.com

Fúzie a akvizície
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Ochrana hospodárskej súťaže
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Telekomunikácie, médiá, IT, elektronický obchod, poštové právo
Whistleblowing

Celý profil
Martin_WEB_v5

JUDr. Martin Provazník

Partner
martin.provaznik@bpv-bp.com

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Právo duševného vlastníctva
Platobná neschopnosť, reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia
Kontrola zahraničných investícií a zahraničného obchodu
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Telekomunikácie, médiá, IT, elektronický obchod, poštové právo
Právo EÚ

Celý profil
DSC_1689_pp kopie Ořez 838×660

Dr. iur. Tomáš Chmelík, LL.M.

Advokát
tomas.chmelik@bpv-bp.com

Nemecké právo
Telekomunikácie, médiá, IT, elektronický obchod, poštové právo
Právo duševného vlastníctva
Ochrana osobních údajov

Celý profil