Skúsený tím odborníkov spoločnosti bpv BRAUN PARTNERS

DSC_7135 R_ABN

Arthur Braun, M.A.

Managing Partner
arthur.braun@bpv-bp.com

Fúzie a akvizície
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Nemecké právo
Kontrola zahraničných investícií a zahraničného obchodu
Právo EÚ
Ochrana hospodárskej súťaže
Pracovné právo

Celý profil
DSC_7865 R

JUDr. Robert Matas

Partner
robert.matas@bpv-bp.com

Nemecké právo
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Kontrola zahraničných investícií a zahraničného obchodu
Ochrana hospodárskej súťaže
Trestné právo a prevencia trestnej činnosti právnických osôb
Právo duševného vlastníctva
Rodinné právo
Právo nehnuteľností a stavebné právo
Poistné právo
Právo EÚ

Celý profil
Martin_WEB_v5

JUDr. Martin Provazník

Partner
martin.provaznik@bpv-bp.com

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Právo duševného vlastníctva
Platobná neschopnosť, reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia
Kontrola zahraničných investícií a zahraničného obchodu
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Telekomunikácie, médiá, IT, elektronický obchod, poštové právo
Právo EÚ

Celý profil