DSC_1186 R Ořez

Mgr. Iva Wenzel

Iva Wenzelová je advokátka v advokátskej kancelárii bpv BRAUN PARTNERS v Prahe. Iva sa špecializuje najmä na zmluvné právo, energetické právo a obnoviteľné zdroje energie. Vo svojej advokátskej praxi sa zaoberá aj podnikovým a obchodným právom, riešením sporov, arbitrážou a mediáciou.

Prax

 • od 2024 bpv Braun Partners
 • 2019 – 2023 MT Legal s.r.o., advokátska kancelária
 • 2010 – 2019 Doosan Škoda Power s.r.o.
 • 2006 – 2009 Rowan Legal, Praha
 • 2003 – 2005 Fiala Profous Maisner a spol.
 • 2001 – 2003 Kocián Šolc Balaštík
 • 1999 – 2001 Česká exportní banka a.s.

Vzdelanie

Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe (Mgr., 1999)

Jazykové znalosti

 • čeština
 • angličtina
 • nemčina

Iné

 • zapísaná advokátka v Českej advokátskej komore