DSC_6015 R Ořez 838×660 Otočeno

Mgr. Bibiana Mareková

Bibiana Mareková je advokátkou v advokátskej kancelárii bpv BRAUN PARTNERS. Špecializuje sa na vymáhanie pohľadávok, súdne spory a rodinné právo.

Prax

  • od 2022 bpv Braun Partners
  • 2019 – 2022 Belšán & Niebauer
  • 2019 Ministerstvo financí České republiky

Vzdelanie

  • Inštitút forenzných a bezpečnostných štúdií a manažmentu v Prahe (LL.M., 2022)
  • Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne (Mgr., 2018)

Jazykové znalosti

  • slovenčina
  • čeština
  • angličtina

Iné

  • advokátka zapísaná v Českej advokátskej komore