NBR_web

Natalie Brunnerová

Natalie Brunnerová je právnou študentkou v bpv Braun Partners v Prahe. Vo svojej praxi sa venuje právu obchodných spoľočností a obchodnému právu.

Prax

  • od 2023 v bpv Braun Partners
  • 2023 Okresný súd Praha 3

Vzdelanie

  • Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe

Jazykové znalosti

  • čeština
  • angličtina
  • nemčina