Zrušení daně z nabytí nemovitostí

1. 10. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Dne 25. 9. 2020 byl vyhlášen nový zákon č. 386/2020 Sb., kterým se v ČR ruší daň z nabytí
nemovitostí. Zrušení daně z nabytí nemovitostí nabylo účinnosti dnem následujícím po dni
vyhlášení zákona ve sbírce zákonů. Dříve přitom daň činila 4 % z prodejní/odhadní ceny
nemovitosti a byla hrazena vždy přímo kupujícím. Tato daň byla v ČR zavedena v roce 2013 a
ve srovnání s ostatními členskými zeměmi EU se jednalo o ojedinělý a nesystémový druh daně.
Dle nového zákona daň z nabytí nemovitosti zanikla zpětně k 31. březnu 2020. Osoby, které
měly lhůtu pro podání daňového přiznání ke dni 31. března 2020, která byla kvůli pandemii
koronaviru odložena do konce srpna, již daň z nabytí nemovitosti platit nebudou. Kupující, kteří
již tuto daň zaplatili (týká se vkladů dokončených od prosince 2019 a později), obdrží své
peníze od finančního úřadu zpět jako vratitelný přeplatek na dani.
Pro úplnost doplňujeme, že i s přijetím tohoto zákona v ČR nadále existuje povinnost platit daň
z nemovitých věcí, která každoročně zdaňuje vlastnictví nemovitostí na území ČR.
Tímto byla také provedena změna zákona o daních z příjmů, přičemž nejvýznamnější změnou je
prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí nevyužívaných k vlastnímu
bydlení. U nemovitostí nabytých od 1.1.2021 bude lhůta pro osvobození příjmů z jejich prodeje
10 let. U nemovitostí nabytých dříve je to nadále 5 let. U příjmů z prodeje rodinného domu a
souvisejícího pozemku, nebo jednotky, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu
2 let bezprostředně před prodejem, nadále zůstává lhůta pro osvobození příjmu v délce 2 roky.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITOSTÍ
NEWSFLASH 10/2020 I

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
23. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: těší nás opakované uznání od Chambers and Partners

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 5. 2021

LMG Life Sciences Awards 2021 Europe

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 10. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Echilon Capital s.r.o. při prodeji akcií