Zásadní obrat: uvést pouze volnou živnost již nestačí!

21. 6. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Nejvyšší soud České republiky svým usnesením spis. zn. 27 Cdo 3549/2020 z května
tohoto roku určil, že předmět podnikání vymezený ve stanovách v rozsahu volné
živnosti „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona, nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem
podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem“
a proto se k takovému ujednání nepřihlíží. Rozhodnutí se analogicky uplatní i na
poměry ostatních obchodních korporací.
Co výše uvedené rozhodnutí prakticky znamená?
Předmět podnikání v rozsahu volné živnosti je nově potřeba blíže specifikovat o její konkrétní
obory, kterých je v současné době 82 a které jsou velmi rozmanité – např. od výroby hnojiv,
přes stavbu a výrobu plavidel, fotografické služby či pěstitelské pálení až po velkoobchod a
maloobchod.
Například u uměleckého skláře by nově mohl znít předmět podnikání nebo činnosti společnosti
v rámci společenské smlouvy takto:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu
následujících oborů:
 Sklenářské práce, rámování a paspartování;
 Výroba a zpracování skla;
 Broušení technického a šperkového kamene;
 Umělecko-řemeslné zpracování kovů.
NEWSFLASH 6/2021 III
Popis předmětu podnikání může daný podnikatel definovat i vlastními slovy a popsat (více či
méně do detailu), čemu se společnost věnuje a v čem spočívá její činnost. Pro tuto činnost musí
mít pak společnost odpovídající oprávnění (dle živnostenského či jiného zákona), pokud se
vyžaduje.
Co to pro moji společnost znamená?
V návaznosti na výše uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky lze doporučit
všem společnostem, které mají v současné době jako předmět podnikání uvedenou volnou
živnost bez upřesnění konkrétních oborů činnosti, v těchto oborech nadále podnikají a mají
k nim odpovídající živnostenské oprávnění, aby upravili své společenské smlouvy, resp. stanovy
ve výše uvedeném smyslu.
A co když úpravu v brzké době neudělám?
V takovém případě budete mít společenskou smlouvu, resp. stanovy v rozporu s právní
úpravou. Jelikož se předmět podnikání obchodní korporace zrcadlí v obchodním rejstříku, může
se stát, že Vaši společnost rejstříkový soud vyzve k odstranění toho protiprávní stavu a
k nápravě Vám přitom určí lhůtu (dle naších zkušenosti v řádu nižších jednotek týdnů).
Nemusíte se tedy obávat přímých konsekvencí, jako uložení pokuty nebo zrušení Vaší
společnosti s likvidací bez předchozího varování, k tomu by mohlo dojít až při nevyhovění
výzvě soudu v jím určené lhůtě.
ZÁSADNÍ OBRAT:
UVÉST POUZE VOLNOU ŽIVNOST JIŽ NESTAČÍ
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
Doporučujeme však s úpravou společenských smluv, resp. stanov spíš neotálet a při nejbližší
příležitosti (např. plánovaném přijetí jiných změn uvedených dokumentů) provést potřebné
úpravy v rozsahu předmětu podnikání Vaší společnosti, pokud se s ohledem na uvedené výše
vyžaduje. Rozhodnutí o takové změně musí mít formu veřejné listiny (notářského zápisu).
Kdykoliv rádi posoudíme znění předmětu podnikání ve společenské smlouvě, resp. stanovách
Vaší společnosti a jeho (ne)soulad s novým rozhodnutím Nejvyššího soudu a případě
navrhneme vhodné úpravy.
NEWSFLASH 6/2021 III
ZÁSADNÍ OBRAT:
UVÉST POUZE VOLNOU ŽIVNOST JIŽ NESTAČÍ

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
3. 1. 2022 | bpv BRAUN PARTNERS

bpv BRAUN PARTNERS poskytovala poradenství společnosti IMMOFINANZ při prodeji Airport Business Centre v Praze investičnímu fondu JET

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 1. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala skupině Kappenberger + Braun při prodeji společnosti K + B Expert, s.r.o. slovenské skupině NAY

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
30. 5. 2017

bpv BRAUN PARTNERS nabízí svým klientům služby externího pověřence pro ochranu osobních údajů