christian-wiediger-cUF4SSxY_KA-unsplash-min-min

Vysílání pracovníků do Německa – nová pravidla platná po 30. 7. 2020, která ovlivní i české firmy

30. 7. 2020

Tiskové zprávy

Arthur Braun, M.A.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Datum: 30.7. 2020

Vysílání pracovníků do Německa – nová pravidla platná po 30. 7. 2020, která ovlivní i české firmy

K 30.7.2020 vstupuje v Německu v platnost nový Zákon o vysílání pracovníků (tzv. Arbeitnehmer- Entsendungsgesetz), který transponuje směrnice Evropské unie. Narozdíl od dosavadního Zákona o minimální mzdě ukládá další povinnosti pro vysílání pracovníků do Německa, na druhé straně ovšem zároveň objasňuje výjimky, kdy českým společnostem nehrozí sankce. České firmy by o tomto zákoně měly vědět, a v rámci své činnosti jej brát vždy v potaz, neboť Německo se chystá zaměstnat na 1.000 nových celníků kvůli kontrolám v souvislosti s tímto nově přijatým zákonem.

Zákon se týká vysílání zaměstnanců ve třech situacích – poskytování služeb zaměstnavatele v zahraničí prostřednictvím svých zaměstnanců; koncernového vysílání – vysílání např. do mateřské nebo sesterské společnosti v zahraničí; a dočasného přidělení (ve smyslu personálního leasingu či pronájmu pracovníků k zaměstnavatelovi do zahraničí).

Arthur Braun, partner bpv BRAUN PARTNERS, upřesňuje: „Nový zákon má do určité míry prosadit zásadu „equal treatment equal pay“ ve vícero aspektech než doposud – například v souvislosti s dovolenou či příplatky za práci přesčas. Stručně řečeno – vysílat české zaměstnance do Německa bude dražší a administrativně náročnější. Nadále nebude zaměstnavatel platit pouze minimální mzdu, ale nově i tarifní mzdu v případě, že by existovala národní kolektivní smlouva, která by byla prohlášena za závaznou.“

V případě dlouhodobého vysílání překračujícího 12 měsíců se nová úprava blíží aktuálnímu německému právu: po uplynutí 12 měsíců se uplatní skoro všechny pracovní podmínky podle německých právních a správních předpisů, týkající se třeba i vypovědí – podle toho, co je vhodnější pro zaměstnance. Před uplynutím 12 měsíců může však zaměstnavatel požádat z mimořádných důvodů o prodloužení o dalších 6 měsíců u příslušného celního úřadu. Ale pozor: tato doba se uplatní i pro zaměstnance, kteří byli vysláni do Německa před 30.7.2020

Je nutné se registrovat online na Meldeportal-mindestlohn – toto pravidlo platí již od roku 2017 jak pro vysílání, tak přidělení pracovníků.

Arthur Braun dále upozorňuje: „Německá úprava se vyznačuje zvláštním ručením objednavatele za dodržení pravidel dodavatelem i subdodavatelem – mimo jiné tak platí, že zaměstnavatel, ke kterému je zaměstnanec vyslaný nebo dočasně přidělený (tj. objednavatel služby), ručí vůči zaměstnanci do výše jeho mzdy a příspěvky do tzv. Urlaubskasse. Ručení je třeba brát v zřetel i při přípravě smlouvy mezi vysílajícím a přijímajícím zaměstnavatelem.“

Nový zákon přináší ale i ulehčení a vyjasnění některých doposud sporných bodů, a to například ve věci výjimky pro počáteční montáže nebo instalace zboží kratší 8 dnu během 12 měsíců či činností, které nejsou vykonávané jako poskytování služeb třetím osobám – pod to lze zařadit například meetingy nebo jednání v Německu ne víc něž 30 dnu během 12 měsíců, přípravu a uzavírání smluv nebo účasti na veletrhu, školeni či konferenci.

Za porušení zákona může být udělena pokuta až do EUR 500.000 či vyloučení z veřejných zakázek.

Nadále platí, že nelze zapomenout na sociální zabezpečení (formuláře A1) a na daňové konsekvence v případě vysílání.

O společnosti:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti střední a východní Evropy. Její tým tvoří 38 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy. Další informace naleznete na našich stránkách www.bpv-bp.com.

Kontakt:
bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Mgr. Sandra Kvasnicová, Head of Marketing sandra.kvasnicova@bpv-bp.com
tel: +420 224 490 000

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
26. 1. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS poskytovala právní poradenství společnosti Carrier Transicold

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
17. 4. 2013

Nejnovější vydání publikace Legal 500 potvrzuje silné postavení aliance bpv Legal v regionu střední a východní Evropy

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 3. 2017

bpv BRAUN PARTNERS radila při financování projektu výstavby nového business centra v Bratislavě