Výrobci elektřiny z POZE mají poslední možnost změnit formu podpory pro rok 2021

24. 11. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Výrobci elektřiny z podporovaných zdrojů energie („PZE“) mají možnost, spadají-li do kategorie,
které to zákon č. 165/2012 Sb. („POZE 2012“) umožňuje, každoročně do konce listopadu provést
změnu formy podpory pro následující kalendářní rok.
Formy takové podpory elektřiny definuje POZE 2012. Ten rozlišuje podporu formou výkupní
ceny (tzv „Feed-in-Tarif“) anebo zeleného bonusu. Omezení volby formy a režimu podpory pro
PZE vymezuje podrobněji ustanovení § 8 a § 9 POZE 2012.
Značná část provozovatelů PZE, pokud jim to POZE 2012 umožňuje, využívá dlouhodobě
podporu formou výkupních cen, která dává jistotu výkupu produkce za předem stanovené fixní
ceny. To se týká zejména hůře predikovatelných PZE, jakými jsou např. FVE či VE; u těch je tržní
cena silové elektřiny v porovnání se stálými PZE nižší.
Na rozdíl od výkupních cen si provozovatel PZE musí při podpoře formou zelených bonusů najít
svého odběratele elektrické energie sám a s ním si sjednat cenu, ke které dostává doplacen
zelený bonus. Zelený bonus tedy představuje jistý příplatek za větší riziko provozovatele PZE,
který je motivován k tomu, aby se o odbyt elektřiny postaral sám.
S ohledem na výši zeleného bonusu pro rok 2021 stanovenou v cenovém rozhodnutí ERÚ
č. 7/2020 ze dne 30. září 2020 a stoupající ceny tzv. „zelené“ silové elektřiny, doporučujeme
provozovatelům PZE zvážit pro rok 2021 také možnost přechodu na podporu formou zelených
bonusů. S ohledem na aktuální situaci lze totiž přechodem na zelený bonus potenciálně
dosáhnout vyššího výnosu než v případě podpory formou výkupních cen.
Je ovšem nutno také pamatovat na skutečnost, že výkupní cena je na rozdíl od zeleného
bonusu účtována včetně DPH, což je nutno v rámci rozhodnutí také reflektovat.
V případě dotazů Vám budeme rádi k dispozici.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
NEWSFLASH 11/2020 I
VÝROBCI ELEKTŘINY Z POZE MAJÍ POSLEDNÍ MOŽNOST
PRO ZMĚNU FORMY PODPORY PRO ROK 2021
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
24. 7. 2019

ANTARIS SOLAR GROUP prodávala fotovoltaiku a bpv BRAUN PARTNERS byli u toho!

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
8. 11. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala kupujícímu společnosti EUROPIN, předního life science výrobce na západním Slovensku

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 7. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala rezidenčnímu fondu MINT při akvizici části projektu Vysočanský mlýn