bpv BRAUN PARTNERS asistovala kupujícímu společnosti EUROPIN, předního life science výrobce na západním Slovensku

8. 11. 2019

Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Datum: 8.11. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala kupujícímu společnosti EUROPIN, předního life science výrobce na západním Slovensku

bpv poskytovala právní poradenství ConBrio Beteiligungen, německému investičnímu holdingu zaměřenému na malé a střední transakce v regionu DACH, ohledně koupě akcií a získání majoritního podílu ve společnosti EUROPIN s.r.o. EUROPIN, slovenský lídr na trhu zdravotnictví s přibližně 150 zaměstnanci, patří k jednomu z největších evropských vývojářů a výrobců lékařských jehel používaných především v diabetologii a pro odběr krve.

Právní tým bpv BRAUN PARTNERS poskytoval ConBrio Beteiligungen kompletní akviziční služby, včetně due diligence, poradenství ohledně transakčních aspektů akvizice podle slovenského práva, jakož i poradenství související s akvizičním financováním slovenskou bankou. Německým aspektům celé transakce se věnoval tým dr. Markuse Sachslehnera z Graf von Westphalen.

Tým, vedený partnerem Igorem Augustiničem, dále sestával z advokátek Moniky Kardošové a Zuzany Dzilské.

Obě strany se dohodly, že nebudou zveřejňovat hodnotu ani jiné podrobnosti této transakce

O společnosti:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti střední a východní Evropy. Její tým tvoří 36 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy. Další informace naleznete na našich stránkách www.bpv-bp.com.

Kontakt:
bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Mgr. Sandra Kvasnicová, Head of Marketing sandra.kvasnicova@bpv-bp.com
tel: +420 224 490 000

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 9. 2021 | bpv BRAUN PARTNERS

Koncern Göde Gruppe koupil německou společnost Myaminos UG za pomoci bpv BRAUN PARTNERS

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS asistovala svému klientovi, společnosti Göde Gruppe při akvizici společnosti Myaminos, která se specializuje na doplňky stravy. Touto transakcí chce Göde Group dále rozšířit své pole působnosti na trhu zdravotní péče. Výjimečným aspektem celé transakce je fakt, že všechny zúčastněné společnosti pocházely ze Spolkové republiky Německo a transakce plně podléhala německému právu. Práce zahrnovala přípravu veškeré transakční dokumentace včetně due diligence. Cenu transakce se obě strany rozhodly nezveřejňovat.

Newsletter
newsletter-min
27. 3. 2021 | bpv BRAUN PARTNERS

Aktuální informace k omezení cest z ČR do Německa, Rakouska a na Slovensko v případě pracovních cest – aktualizace k 26. 02. 2021

Česká republika je od 14. února 2021 zařazena na seznamu rizikových zemí s mutujícím virem. Z tohoto důvodu občané ČR nesmějí cestovat do Spolkové republiky Německo (dále jen „SRN“). Obchodní, ani služební cesty nejsou ze strany SRN pro občany ČR povoleny. Výjimku z tohoto zákazu mají osoby pracující v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 4. 2020 | bpv BRAUN PARTNERS

Advokát Jiří Lojda je nová posílila našeho týmu

K 1. dubnu 2020 nastupuje do řad odborníků kanceláře bpv BRAUN PARTNERS advokát JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D., který se ve své praK 1. dubnu 2020 nastupuje do řad odborníků kanceláře bpv BRAUN PARTNERS advokát JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D., který se ve své praxi specializuje na dopravní právo, ochranu hospodářské soutěže, poštovní právo, obchodní právo a spornou agendu.xi specializuje na dopravní právo, ochranu hospodářské soutěže, poštovní právo, obchodní právo a spornou agendu.