TÝM MEZINÁRODNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE bpv BRAUN PARTNERS POSÍLILI TŘI NOVÍ ADVOKÁTI

16. 6. 2015

Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Datum: 19. června 2015

TÝM MEZINÁRODNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE bpv BRAUN PARTNERS POSÍLILI TŘI NOVÍ ADVOKÁTI

Tým advokátní kanceláře bpv Braun Partners Praha se rozšířil o tři nové advokáty: Michal Hrabovský se stal vedoucím advokátem a posílil tým fúzí a akvizic. Martin Cír je zkušeným advokátem a bude se v bpv Braun Partners věnovat restrukturalizacím společností a soudním sporům. Nová advokátka Zuzana Štěpánková posílila tým specializující se na jednu z klíčových právní oblastí bpv Braun Partners, a to bankovnictví a finance.

Mgr. Michal Hrabovský, LL.M. vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně i na Univerzitě v Cambridge, kde získal titul LL.M. Před příchodem do bpv Braun Partners působil v mezinárodní advokátní kanceláři WEIL, GOTSHAL & MANGES v Praze. Během své bohaté praxe se podílel na řadě významných transakcí pro domácí i mezinárodní společnosti, a to především v oblasti fúzí a akvizic, energetiky a nemovitostí. Rovněž se zabývá soudními spory a problematikou ochrany hospodářské soutěže. Hovoří plynně anglicky.

Mgr. Martin Cír je absolventem Karlovy univerzity v Praze. Ve své právní praxi se zabývá především obchodním právem a právem obchodních společností, insolvencemi a restrukturalizacemi a vedením soudních sporů a rozhodčích řízení. Rovněž zastupuje klienty v trestních řízeních o majetkových a hospodářských trestných činech. Hovoří plynně anglicky a německy.

Mgr. Zuzana Štěpánková vystudovala právo na Karlově univerzitě v Praze a studovala rovněž na právnické fakultě na rakouské Universität Wien. Specializuje se především na právo týkající se bankovnictví a financí, dále oblast IT a duševního vlastnictví. Hovoří plynně německy a anglicky.

O společnosti:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS se řadí mezi přední mezinárodní advokátní kanceláře v České republice i na Slovensku. Zároveň je také zakládajícím členem bpv LEGAL, mezinárodní aliance advokátních kanceláří, působící ve střední a východní Evropě. Její tým tvoří více než 35 právníků a nabízí svým klientům, mezi něž patří nejvýznamnější české, slovenské i mezinárodní společnosti, komplexní služby v mnoha oblastech práva. Mezi hlavní oblasti zaměření advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří fúze a akvizice, právo obchodních společností, právo nemovitostí, a rovněž i daňové poradenství. Její specialisté se zabývají také právem duševního vlastnictví a IT, soutěžním právem, energetickým a pracovním právem a zastupuji své klienty před českými, slovenskými a mezinárodními soudy a v rozhodčích řízeních. Více info na www.bpv-bp.com.

Kontakt:

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Ing. Daniela Nácovská, Marketing Specialist daniela.nacovska@bpv-bp.com
tel: 224 490 000

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
22. 2. 2016

bpv BRAUN PARTNERS představili aktuální trendy v energetice

Tiskové zprávy
iflr1000-2
1. 7. 2020 | Arthur Braun, M.A.

Hodnocení IFLR 1000 2020

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 1. 2020

Nikola Neumanová a David Plevka novými advokáty bpv BRAUN PARTNERS