TÝM MEZINÁRODNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE bpv BRAUN PARTNERS POSÍLILI DVA NOVÍ ADVOKÁTI

18. 4. 2014

Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Datum: 18. června 2014

TÝM MEZINÁRODNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE bpv BRAUN PARTNERS POSÍLILI DVA NOVÍ ADVOKÁTI

Tým advokátní kanceláře bpv Braun Partners Praha se rozšířil o dva nové advokáty – Ivanu Otřísalovou a Vojtěch Steiningera. Oba mají za sebou již několikaleté zkušenosti z mezinárodního prostředí v bpv Braun Partners. Ivana Otřísalová posílí týmy zabývající se nemovitostmi a insolvencí, Vojtěch Steininger je členem týmu fúzí a akvizic a poskytuje poradenství i v pracovním právu.

Mgr. Ing. Ivana Otřísalová vystudovala právo na Karlově univerzitě v Praze a ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Studovala rovněž ekonomii a právo na Johannes Kepler Universität v Linci v Rakousku. Specializuje se především na právo nemovitostí a stavební právo, insolvenční právo a obchodní právo. Hovoří plynně německy a anglicky.

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M. je absolventem Karlovy univerzity v Praze, kde získal také titul doktor práv na katedře obchodního práva, a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově v Německu, kde získal titul LL.M. Ve své právní praxi se zabývá především obchodním právem, zejména fúzemi a akvizicemi, pracovním právem a vedením soudních sporů. Hovoří plynně německy a anglicky.

„Nejen trojjazyčnost, ale také ekonomické vzdělání a obsáhlé zkušenosti z podnikatelského prostředí představují hlavní dovednosti naši advokátů, kteří poskytují poradenství v obchodním právu. Platí to i o těchto dvou nových advokátech v našem týmu,“ říká Arthur Braun, Managing Partner bpv Braun Partners.

O společnosti:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS se řadí mezi přední mezinárodní advokátní kanceláře v České republice i na Slovensku. Zároveň je také zakládajícím členem bpv LEGAL, mezinárodní aliance advokátních kanceláří, působící ve střední a východní Evropě. Její tým tvoří více než 35 právníků a nabízí svým klientům, mezi něž patří nejvýznamnější české, slovenské i mezinárodní společnosti, komplexní služby v mnoha oblastech práva. Mezi hlavní oblasti zaměření advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří fúze a akvizice, právo obchodních společností, právo nemovitostí, a rovněž i daňové poradenství. Její specialisté se zabývají také právem duševního vlastnictví a IT, soutěžním právem, energetickým a pracovním právem a zastupuji své klienty před českými, slovenskými a mezinárodními soudy a v rozhodčích řízeních. Více info na www.bpv-bp.com.

Kontakt:

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Eva Deverová, Marketing Specialist eva.deverova@bpv-bp.com
tel: 224 490 000

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 2. 2019

bpv BRAUN PARTNERS radila fondu Conseq Realitní při akvizici administrativního a obchodního komplexu v pražských Holešovicích

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
6. 4. 2021

Martin Provazník rozšířil řady partnerů bpv BRAUN PARTNERS v Bratislavě

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: ve věci recyklačních poplatků zastupujeme už 10 % dotčených elektráren