bpv BRAUN PARTNERS: JIŽ TŘETÍ ÚSPĚCH PŘED ODVOLACÍM SOUDEM VE VĚCI RECYKLAČNÍCH POPLATKŮ

20. 12. 2018

Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Datum: 20.12. 2018

bpv BRAUN PARTNERS: JIŽ TŘETÍ ÚSPĚCH PŘED ODVOLACÍM SOUDEM VE VĚCI RECYKLAČNÍCH POPLATKŮ

Energetický tým naší kanceláře dosáhl významného úspěchu v hájení zájmu svých klientů, když se mu podařilo pravomocně vyhrát v dalším soudním sporu o „vrácení“ recyklačních poplatků. Jedná se již o třetí úspěch v žalobách na náhradu škody vůči státu.

Marc Müller, partner kanceláře a vedoucí právního týmu energetiky k tomu uvádí: „Jsem rád, že odvolací soud v první věci pravomocně potvrdil expertní názor naší kanceláře, že český stát postupoval chybně, když uložil solárním provozovatelům povinnost k hrazení recyklačních poplatků za solární panely uvedené na trh po 13. srpnu 2005. Tento rozsudek je skutečně přelomový pro všechny provozovatele fotovoltaických elektráren v České republice – na jeho základě se totiž mohou domoci náhrad za to, co nikdy neměli platit. Situace provozovatelů je o to příznivější, že již dříve pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, je aktuálně následováno rozhodnutími dalších senátů odvolacího soudu, naposledy pak z dnešního dne.“

bpv BRAUN PARTNERS zastupuje klienty v dané záležitosti již od roku 2012. V samotné věci je důležité i souhlasné vyjádření Evropské komise, které bpv BRAUN PARTNERS získala ještě před zahájením samotného sporu.

„Všichni, kdo v souladu s uloženou povinností recyklační poplatek zaplatili, mají stále šanci nechat svou věc přezkoumat.“ Mgr. Pavel Vincík, vedoucí litigační praxe u bpv BRAUN PARTNERS k tomu dodává: „V současné době připravujeme druhý pool žalobců, postižených stejným nezákonným postupem státu. Máme na to nejenom dlouholeté zkušenosti v oboru, ale díky posledním rozsudkům i opravdové „eso v rukávu“.

Pro případné dotazy je Vám zkušený tým odborníků bpv BRAUN PARTNERS samozřejmě kdykoli k dispozici; rádi přezkoumáme i Vaše šance na úspěch v této věci!

O společnosti:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti střední a východní Evropy. Její tým tvoří 36 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy. Další informace naleznete na našich stránkách www.bpv-bp.com.

Kontakt:
bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Mgr. Sandra Kvasnicová, Head of Marketing sandra.kvasnicova@bpv-bp.com
tel: +420 224 490 000

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 9. 2021 | bpv BRAUN PARTNERS

Koncern Göde Gruppe koupil německou společnost Myaminos UG za pomoci bpv BRAUN PARTNERS

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS asistovala svému klientovi, společnosti Göde Gruppe při akvizici společnosti Myaminos, která se specializuje na doplňky stravy. Touto transakcí chce Göde Group dále rozšířit své pole působnosti na trhu zdravotní péče. Výjimečným aspektem celé transakce je fakt, že všechny zúčastněné společnosti pocházely ze Spolkové republiky Německo a transakce plně podléhala německému právu. Práce zahrnovala přípravu veškeré transakční dokumentace včetně due diligence. Cenu transakce se obě strany rozhodly nezveřejňovat.

Newsletter
newsletter-min
27. 3. 2021 | bpv BRAUN PARTNERS

Aktuální informace k omezení cest z ČR do Německa, Rakouska a na Slovensko v případě pracovních cest – aktualizace k 26. 02. 2021

Česká republika je od 14. února 2021 zařazena na seznamu rizikových zemí s mutujícím virem. Z tohoto důvodu občané ČR nesmějí cestovat do Spolkové republiky Německo (dále jen „SRN“). Obchodní, ani služební cesty nejsou ze strany SRN pro občany ČR povoleny. Výjimku z tohoto zákazu mají osoby pracující v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 4. 2020 | bpv BRAUN PARTNERS

Advokát Jiří Lojda je nová posílila našeho týmu

K 1. dubnu 2020 nastupuje do řad odborníků kanceláře bpv BRAUN PARTNERS advokát JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D., který se ve své praK 1. dubnu 2020 nastupuje do řad odborníků kanceláře bpv BRAUN PARTNERS advokát JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D., který se ve své praxi specializuje na dopravní právo, ochranu hospodářské soutěže, poštovní právo, obchodní právo a spornou agendu.xi specializuje na dopravní právo, ochranu hospodářské soutěže, poštovní právo, obchodní právo a spornou agendu.