Senát vrátil poslanecké sněmovně novelu POZE. Navrhuje vyšší IRR pro většinu zdrojů.

20. 8. 2020

Newsletter

Arthur Braun, M.A.

stáhnout pdf
Odkaz na originál

VČETNĚ SOLÁRŮ
Energetický regulační úřad („ERÚ“) zveřejnil informaci o záměru změnit metodiku pro výpočet
tzv. ekvivalentní ceny elektřiny, která je určující pro stanovení výše ročních zelených bonusů pro
OZE a KVET do 5 MW.
Senát včera 18.8.2021 vrátil Poslanecké sněmovně novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která
mj. zavádí revizi návratnosti výše investic do podporovaných zdrojů energie (dále jen „Návrh Novely“.
Senát mj. v rámci Návrhu Novely upravil výši povolené IRR. Výše IRR by nově měla být stanovena pro
všechny zdroje v rámci intervalu 8,4 – 10,6%, přičemž konkrétní výši IRR pro jednotlivé zdroje by stanovovala
vláda. Ta ale bude vázáná hodnoty intervalu, tj. nebude moci u žádného zdroje stanovit IRR nižší než 8,4%.
Podstatným způsobem by tak došlo k navýšení IRR u vody, větru a především u solárních elektráren.
Senát také navrhuje začlenit solární elektrárny mezi zdroje, pro které bude možné v budoucnu získat
podporu formou aukcí.
U vodních elektráren rekonstruovaných mezi lety 2002 až 2005 pak Senát navrhuje prodloužit podporu až
do konce 30. roku od ukončení rekonstrukce.
Další dění pro Vás budeme dále monitorovat a poskytneme Vám zprávu o případných změnách.
V případě dotazů jsme Vám rádi k dispozici.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
ENERGY LAW NEWSFLASH 8/2020 I.
SENÁT VRÁTIL POSLENECKÉ SNĚMOVNĚ NOVELU
POZE. NAVRHUJE VYŠŠÍ IRR PRO VĚTŠINU ZDROJŮ
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 2. 2019

bpv BRAUN PARTNERS radila fondu Conseq Realitní při akvizici administrativního a obchodního komplexu v pražských Holešovicích

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
6. 4. 2021

Martin Provazník rozšířil řady partnerů bpv BRAUN PARTNERS v Bratislavě

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: ve věci recyklačních poplatků zastupujeme už 10 % dotčených elektráren