GDPR se není třeba obávat

18. 4. 2018

Tiskové zprávy

bpv BRAUN PARTNERS

se bpv BRAUN PARTNERS „ brněnském Koncem března zúčastnila konference Právo v technice na veletrhu Amper. Advokáti Gabriela Jiráková a Tomáš Černý se podělili s návštěvníky o své zkušenosti z praxe na přednášce Ochrana osobních údajů přehledně a bez strašení“. Mgr. Gabriela Jiráková v úvodu své prezentace shrnula hlavní zásady GDPR a vysvětlila úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů a kdy je potřeba ho jmenovat. Advokátka rovněž provedla účastníky jednotlivými kroky procesu implementace GDPR – od vstupního auditu až po realizaci konkrétních opatření, to vše se zaměřením na potřeby elektronického a elektrotechnického průmyslu. Zástupci jednotlivých společností se shodli, že největší obavy mají z vysokých pokut, které jim hrozí. Zajímalo je, za co přesně mohou pokutu až 20 milionů EUR dostat. V té souvislosti advokátka Jiráková upozornila účastníky na nejčastější chyby, kterých se společnosti dopouštějí. Mezi ně patří například shromažďování nadbytečných souhlasů v pracovních smlouvách. Společnosti nesmí zapomenout, že hlavním titulem pro shromažďování osobních údajů pro vznik a realizaci pracovněprávního vztahu je především plnění právní povinnosti – podle zákoníku práce.

Dále také u společností chybí smlouvy o zpracování osobních údajů mezi společností a například externí mzdovou účetní. Pokud společnosti předávají osobní údaje jiným subjektům, je třeba mít tyto

smlouvy uzavřené a transfery důkladně zabezpečit a ohlídat.

Společnosti mají také často velmi neurčité nebo dokonce neexistující archivační lhůty dokumentů – nejčastěji u souhlasů pro účely marketingu nebo osobních spisů zaměstnanců. Pak se stává, že dochází k vedení rozsáhlých databází osobních údajů, které by společnosti již vůbec neměly

zpracovávat.

V tomto ohledu je ale třeba poznamenat, že sankce mají být sice pochopitelně odrazující, ale také přiměřené. Právě hledisko přiměřenosti je v návaznosti na stávající praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů jednoznačně bráno v úvahu. „Je třeba se GDPR postavit čelem a dostatečně se informovat a

připravit. Pak se není čeho obávat,“ dodala Gabriela Jiráková.

Ve spojení s tím zmínila, že kancelář bpv BRAUN PARTNERS nabízí kompletní i částečnou asistenci při přechodu na GDPR a služby

externího pověřence. Partner kanceláře a vedoucí GDPR týmu Mgr. Jiří Bárta, LL.M upřesňuje: „Tématu nového evropského nařízení se intenzivně věnujeme a jsme rádi, že účastníci našich seminářů a akcí jsou čím

dál informovanější, a můžeme řešit už velmi konkrétní témata. Za naši přidanou hodnotu považuji, že

klientům tvoříme řešení GDPR na míru a usilujeme o to, aby byla především funkční a efektivní.“

Lze shrnout, že celodenní konference Právo v technice, která byla součástí největšího veletrhu

elektrotechnického průmyslu ve střední Evropě, upozornila srozumitelným způsobem na novinky

v legislativě a byla účastníky hodnocena jako velmi přínosná.

O společnosti:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti střední a východní Evropy. Její tým tvoří 35 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy. Další informace naleznete na stránkách www.bpv-bp.com.

Kontakt:

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Mgr. Dagmar Kubálková, Marketing Specialist dagmar.kubalkova@bpv-bp.com
tel: 224 490 000

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
24. 7. 2019

ANTARIS SOLAR GROUP prodávala fotovoltaiku a bpv BRAUN PARTNERS byli u toho!

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
8. 11. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala kupujícímu společnosti EUROPIN, předního life science výrobce na západním Slovensku

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
10. 1. 2019

Miroslav Dudek rozšířil řady partnerů advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS