bpv BRAUN PARTNERS zastupuje IMMOFINANZ při koupi podílu ve společnosti S IMMO

15. 10. 2018

Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Datum: 15. října 2018

bpv BRAUN PARTNERS zastupuje IMMOFINANZ při koupi podílu ve společnosti S IMMO

Společnost IMMOFINANZ koupila 29,14 % podíl ve společnosti S IMMO AG kótované na burze ve Vídni (VSE, Vienna Stock Exchange) za celkovou kupní cenu ve výši přibližně 390 milionů eur.

Společnost IMMOFINANZ uzavřela dne 18. dubna 2018 kupní smlouvy na akcie, na základě kterých získala 19 499 437 akcií na majitele ve společnosti S IMMO AG od prodávajících ze skupiny RPR (cca 14,6 milionů akcií) a ze skupiny SIGNA (cca 4,9 milionů akcií). Poté, co byla vydána příslušná povolení spojení, byla transakce uzavřena dne 21. září 2018 a akcie byly převedeny společnosti IMMOFINANZ.

Společnost bpv BRAUN PARTNERS zastupovala společnost IMMOFINANZ jakožto kupujícího v rámci řízení o povolení spojení soutěžitelů v České republice s cílem získat rozhodnutí o povolení vydané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve zjednodušeném řízení i přes krátké lhůty. Společnost bpv BRAUN PARTNERS poskytovala poradenství ohledně podmínek pro oznámení spojení ÚOHS, vyhotovila a podala úřadu návrh na povolení spojení a zastupovala kupujícího před ÚOHS v celém řízení o transakci. Během transakce společnost bpv BRAUN PARTNERS úzce spolupracovala s kancelářemi aliance bpv LEGAL, především s bpv HÜGEL (Rakousko), jelikož schválení spojení bylo nezbytné také v Rakousku a v jurisdikcích střední a východní Evropy (CEE), jako je Slovensko, Rumunsko a Maďarsko. Společnost bpv HÜGEL vedla transakci a poskytovala poradenství kupujícímu ve všech důležitých právních aspektech, především v oblasti korporátního práva, kapitálových trhů, ohledně převzetí a kontroly spojení.

Tým bpv BRAUN PARTNERS byl v České republice veden Arthurem Braunem, hlavním partnerem, a Ondřejem Poništiakem, advokátem. Náš slovenský tým se skládal z Igora Augustiniče, vedoucího a partnera, a Juraje Gazdy, koncipienta.

O společnosti S IMMO

Jedná se o realitní investiční společnost zaměřenou na hlavní města Rakouska, Německa, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Chorvatska. Její portfolio má hodnotu cca 2 miliardy eur, sestávající především z kanceláří, nákupních center, hotelů a také bytových prostor. S IMMO je kotována na burze ve Vídni (kde je součástí tzv. leading ATX indexu).

O společnosti IMMOFINANZ

Společnost se zaměřuje na segmenty maloobchodních a kancelářských nemovitostí na sedmi klíčových evropských trzích: Rakousko, Německo, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Polsko. Hlavní obchodní činnost se týká správy a výstavby nemovitostí. Realitní portfolio má přibližnou hodnotu 4,2 miliardy eur. Společnost IMMOFINANZ je kotována na burzách ve Vídni (kde je součástí tzv. leading ATX indexu) a ve Varšavě.

Skupina RPR (prodávající) byla zastupována advokátní kanceláří Eisenberger & Herzog; advokáti kanceláře Arnold zastupovali skupinu SIGNA (prodávající).

O společnosti:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti střední a východní Evropy. Její tým tvoří 36 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy. Další informace naleznete na našich stránkách www.bpv-bp.com.

Kontakt:
bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Ing. Iva Vosolová, Marketing Manager iva.vosolova@bpv-bp.com
tel: 224 490 000

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
5. 8. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala investičnímu fondu Conseq Realitní při akvizici obchodního centra Opatovská

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
6. 4. 2021

Martin Provazník rozšířil řady partnerů bpv BRAUN PARTNERS v Bratislavě

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: ve věci recyklačních poplatků zastupujeme už 10 % dotčených elektráren