Kateřina Trzaska a Adam Stawaritsch novými advokáty bpv BRAUN PARTNERS

25. 1. 2021

Tiskové zprávy

Začátkem roku 2022 se stali novými spolupracujícími advokáty bpv BRAUN PARTNERS Kateřina

Trzaska a Adam Stawaritsch.

Mgr. Kateřina Trzaska vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a rovněž studovala na Právnické fakultě Univerzity Paris-Lodron v Salzburku. Čtyři roky pracovala u společnosti Jones Day v Mnichově v oblasti duševního vlastnictví, kterému se věnuje i v bpv Braun Partners společně s pracovním, obchodním a korporátním právem.

Mgr. Adam Stawaritsch má za sebou studium Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se převážně na vedení sporů, rozhodčí řízení a arbitráže, rodinné právo, insolvenční právo, právo obchodních společností a obchodní právo.

Oba se k bpv BRAUN PARTNERS připojili v roce 2018 a hovoří česky, anglicky a německy. „Kateřina i Adam jsou výjimečně nadaní právníci, se kterými je jak po profesní, tak lidské stránce radost spolupracovat. Jsem velmi rád, že se rozhodli pro své další profesní směřování stále pod značkou bpv,“ uvedl Arthur Braun, managing partner kanceláře.

O společnosti:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti střední a východní Evropy. Její tým tvoří 38 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy. Další informace naleznete na našich stránkách www.bpv-bp.com.

Kontakt:
bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Mgr. Sandra Kvasnicová, Head of Marketing sandra.kvasnicova@bpv-bp.com
tel: +420 224 490 000

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
22. 2. 2016

bpv BRAUN PARTNERS představili aktuální trendy v energetice

Tiskové zprávy
iflr1000-2
1. 7. 2020 | Arthur Braun, M.A.

Hodnocení IFLR 1000 2020

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 1. 2020

Nikola Neumanová a David Plevka novými advokáty bpv BRAUN PARTNERS