Od března 2021 se u některých kategorií elektrospotřebičů změní energetické štítky!

10. 11. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Od 1. března 2021 dochází ke změně energetických štítků označujících třídu energetické
účinnosti u vybraných kategorii elektrospotřebičů. Nové značení se týká např. chladniček,
mrazniček, praček, televizorů, ale i myček na nádobí. Od 1. září 2021 se změny dotknou také
značení u světelných zdrojů.
Nové energetické štítky již nebudou obsahovat u třídy energetické účinnosti A doplňující
plusové značení (A+, A++ nebo A+++), ale zavádí jednotnou škálu energetických tříd od A do G
pro všechny typy a modely v daných skupinách elektrospotřebičů. To má přispět k lepší
přehlednosti a srozumitelnosti pro spotřebitele. Zároveň se zpřísnily požadavky na energetickou
účinnost u jednotlivých energetických tříd. Elektrospotřebiče tak budou muset být účinnější,
aby dosáhly na vyšší energetickou třídu. V praxi to znamená, že značná část aktuálně
nabízených elektrospotřebičů se od 1. března 2021 bude muset spokojit s nižší energetickou
třídou, než jakou uvádí na energetických štítcích dosud.
Proces přeštítkování bude mít několik fází. Jak uvádí Česká obchodní inspekce: „Nejprve, od
1. listopadu letošního roku budou výrobci do balení výrobku přikládat jak současný štítek, platný
do 28. února 2021, tak nový platný od 1. března 2021, a to z důvodu snadnějšího přeštítkování na
prodejnách. Následně, od 1. března 2021 bude u výše vyjmenovaných výrobků uvedených na trh
EU dodáván v balení pouze štítek nový.“
Od 1. března 2021 do 18. března 2021 pak mají obchodníci v prodejnách a na internetových
obchodech povinnost nahradit staré štítky novými, přičemž výrobek smí být v tomto
přechodném období označen pouze jedním typem štítku, ať už starým, nebo novým.
Obdobné změny ve značení energetických tříd lze v nejbližších letech očekávat také u dalších
kategorií elektrospotřebičů, jakými jsou mj. bubnové sušičky, trouby, kotle nebo klimatizace.
Podrobnější informace o kategoriích elektrospotřebičů, kterých se přeštítkování týká, jako i
podrobnosti k celému procesu, naleznete ve sdělení České obchodní inspekce dostupné zde:
https://www.cr-sei.cz/wp-content/uploads/
TZ_Elektricke_vyrobky_od_brezna_2021_oznaci_nove_energeticke_stitky.pdf
V případě dotazů jsme Vám k dispozici.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
NEWSFLASH 11/2020 II
OD BŘEZNA 2021 SE U NĚKTERÝCH KATEGORIÍ
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ ZMĚNÍ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
29. 4. 2019

bpv BRAUN PARTNERS znovu zařazena do prestižního žebříčku Legal 500

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 12. 2020

bpv BRAUN PARTNERS radila společnosti IMMOFINANZ při akvizici dvou retail parků od společnosti Mitiska REIM

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
5. 3. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS v rámci aliance bpv LEGAL poskytovala právní poradenství První novinové společnosti a.s.