Nová pravidla pro příjezd do Německa z Prahy v souvislosti s COVID-19

21. 9. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

NOVÁ PRAVIDLA PRO PŘÍJEZD DO NĚMECKA
Z PRAHY V SOUVISLOSTI S COVID-19
Vzhledem k rostoucímu počtu koronavirových infekcí v České republice je nutné
dodržovat nová pravidla pro příjezd do Německa z Prahy.
Německo
V Německu jsou státy, ve kterých existuje zvýšené riziko infekce SARS-CoV-2, označeny
institutem Roberta Kocha (RKI) jako rizikové oblasti. Pokud je země nebo region
deklarován jako riziková oblast, jsou pro vstup rozhodující karanténní předpisy jednotlivých
spolkových zemí. Vlády jednotlivých spolkových zemí a spolková vláda se dohodly na
vzorové vyhlášce, jejíž ustanovení jednotlivé spolkové země v zásadě převzaly. Při příjezdu
je nutné pokračovat bezprostředně do místa určení a zahájit domácí karanténu až do
okamžiku, kdy osoba předloží negativní test na koronavirus a také se nahlásit na
příslušném úřadě. Kromě toho existuje povinnost nechat se otestovat na koronavirus. Pro
přesné informace z jednotlivých spolkových zemí jsou relevantní jejich příslušné vyhlášky.
Pro cestující z České republiky do Německa připadají v úvahu zejména spolkové země
Bavorsko a Sasko, které mají přímou hranici s Českem.
Z důvodu narůstajícího počtu infekcí v České republice s hodnotou R přesahující na
100.000 obyvatel hodnotu 50, byla Praha večer 9. 9. 2020 prohlášena za rizikovou oblast.
Bavorsko
Podle vyhlášky o karanténních opatřeních k boji s koronavirem je pro cestující přijíždějící
do Bavorska (Einreise-Quarantäneverordnung – EQV) při příjezdu či návratu povinná
domácí karanténa, a to pokud se v posledních 14 dnech před příjezdem zdržovali v Praze.
Výjimku z domácí karantény mají osoby s negativním testem na koronavirus v německém
nebo anglickém jazyce, který je dotyčný povinen na vyžádání bezodkladně předložit. Navíc
je nutné bezodkladně informovat úřady. Test se musí uskutečnit nejvýše 48 hodin před
příjezdem do Německa nebo bezprostředně po příjezdu do Bavorska. Pří příjezdu
z rizikové oblasti do Bavorska si lze nechat do 72 hodin udělat test na koronavirus
bezplatně.
Výjimku z povinnosti předložit negativní test a uchýlit se do karantény mají pendleři, bez
ohledu na místo pobytu v zahraničí a osoby, které přepravují zboží a osoby přes hranici a
zaměstnanci letecké, lodní, železniční a autobusové dopravy. Výjimku mají také osoby,
které se v zahraničí zdržovaly méně než 48 hodin, také osoby, které cestují do Bavorska
z nezbytně nutných medicínských nebo pracovních důvodů nebo z důvodů, které nelze
odložit. Výjimku mají i osoby, které do Německa cestují ze sociálních důvodů, jako je
například rozdělená péče o dítě, návštěva životního partnera nebo pomoc zranitelným
osobám. Výjimku mají také osoby, jejichž činnost je nezbytně nutná pro udržení veřejné
bezpečnosti a pořádku a podobných činností, které jsou vyjmenovány ve vyhlášce.
V odůvodněných jednotlivých případech můžou být uděleny i další výjimky. Výjimky platí
pouze po dobu, kdy cestující nevykazuje symptomy onemocnění.
NEWSFLASH 9/2020 I
NOVÁ PRAVIDLA PRO PŘÍJEZD DO NĚMECKA
Z PRAHY V SOUVISLOSTI S COVID-19
NEWSFLASH 9/2020 I
Předpis byl prodloužen do 18. září, v dohledné době tedy bude případně ještě přepracován.
Kromě toho platí zvláštní předpisy pro jednotlivé okresy Bavorska, jako jsou Rosenheim a
Landshut, kvůli jejich vlastním rostoucím počtům případů infekcí.
Aktuální vyhláška je dostupná zde: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/
BayEQV/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Sasko
Podle saské vyhlášky o karanténě v případě koronoviru je domácí karanténa v délce 14 dní
povinná pro cestující a navrátilce. Toto ustanovení platí také pro osoby, které nejprve přijely
do jiné spolkové země. Výjimku mají tranzitní cestující a cestující s negativním testem na
koronavirus v německém nebo anglickém jazyce. Test nesmí být starší než 48 hodin. Během
72 hodin po příjezdu do Saska je test zdarma.
Výjimku mají osoby, které pracují v přepravě zboží nebo osob, osoby, které pracují pro
letecké, lodní, železniční či autobusové dopravní společnosti a osoby, které jsou členy
ozbrojených sil a policie. Výjimku mají také lidé, kteří cestují do Saska za prací alespoň na tři
týdny a kteří se podrobili skupinovým hygienickým opatřením a vyhnuli se kontaktu s
ostatními během prvních 14 dnů po svém příjezdu (sezónní pracovníci). V odůvodněných
případech může příslušný zdravotní úřad rozhodnout o dalších výjimkách. Předpis upravující
nutné pracovní cesty z rizikových oblastí do Saska, stejně jako v případě Bavorska,
neexistuje.
AKTUALIZACE: Od 10. září 2020 se mění saské karanténní předpisy. Z povinnosti předložit
negativní test nebo vstoupit do karantény jsou nyní vyloučeni přeshraniční pracovníci
(pendleři) a lidé cestující do Saska v omezeném časovém období z naprosto nezbytných
pracovních, zdravotních nebo sociálních důvodů. Výjimku tvoří i základní pracovníci (lidé,
jejichž činnosti jsou nezbytné pro péči o diplomatické styky a podobné činnosti uvedené ve
vyhlášce).
Výjimky platí pouze po dobu, kdy cestující nevykazuje symptomy onemocnění.
Aktuální vyhláška je dostupná zde: https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18739-
Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung#p3
Další informace k Rakousku
Dle oficiálních údajů neplánuje v současné chvíli Rakousko uzavření hranic ani varování před
cestami do Čech. Podle rakouského Ministerstva zahraničních věcí bude epidemiologická
situace v České republice i nadále pečlivě sledována a průběžně vyhodnocována.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NOVÁ PRAVIDLA PRO PŘÍJEZD DO NĚMECKA
Z PRAHY V SOUVISLOSTI S COVID-19
NEWSFLASH 9/2020 I
Pro příjezd z vyhlášených rizikových oblastí Rakousko v současné době stanoví, že musí být
předloženo buď lékařské potvrzení spolu s negativním PCR testem (ne starším než 72
hodin), nebo musí být zahájena 10denní domácí karanténa. Karanténa však může být
předčasně ukončena, pokud je test PCR provedený během této doby negativní. Výjimky z
těchto omezení existují mimo jiné pro pendlery (s potvrzením od zaměstnavatele), ze
závažných rodinných důvodů a v nákladní a osobní dopravě.
Další informace najdete zde:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus—Haeufiggestellte-Fragen/FAQ–Reisen-und-Tourismus.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011194

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
26. 1. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS poskytovala právní poradenství společnosti Carrier Transicold

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
17. 4. 2013

Nejnovější vydání publikace Legal 500 potvrzuje silné postavení aliance bpv Legal v regionu střední a východní Evropy

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 3. 2017

bpv BRAUN PARTNERS radila při financování projektu výstavby nového business centra v Bratislavě