Na vyúčtování elektřiny nebo plynu nově zákazníci naleznou údaje o konci smlouvy nebo odkaz na srovnání cen!

27. 6. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Dne 26. května 2021 byla v sbírce zákonů zveřejněna nová vyhláška č. 207/2021 Sb.,
o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích („Vyhláška“).
Vyhláška nabývá účinnost od 1. ledna 2022.
Vyhláška přináší hned několik novinek ve vztahu k povinným informacím uváděným na
vyúčtování.
Nově mají obchodníci nebo výrobci povinnost uvádět na vyúčtování dodávky elektřiny a plynu
mj. informace o:
a) datu ukončení závazku ze smlouvy a o datu, kdy dochází ke změně produktu nebo
ceny, je-li taková změna produktu nebo ceny sjednána
NEWSFLASH 6/2021 IV
NA VYÚČTOVÁNÍ ELEKTŘINY NEBO PLYNU NOVĚ
ZÁKAZNÍCI NALEZNOU ÚDAJ O KONCI SMLOUVY
NEBO ODKAZ NA SROVNÁVAČ CEN
Mnoho smluv na dobu určitou má v sobě zakomponovanou automatickou prolongaci
(prodloužení) v případě, že zákazník do ve smlouvě nebo VOP stanoveného data
obchodníka, resp. výrobce (společně „dodavatel“) neinformuje, že již nemá na
prodloužení smlouvy zájem. Pokud zákazník nezná konec své smlouvy (jelikož např.
písemné vyhotovení smlouvy ztratil nebo jej neobdržel), velice obtížně se bude
„trefovat“ do datového okna, v kterém má o neprodlužování smlouvy dodavatele
informovat. Změna Vyhlášky má zamezit praxi některých dodavatelů, kteří odmítají
sdělovat zákazníkům datum ukončení smlouvy a tím stěžují zákazníkovi v přechodu ke
konkurenci.
b) adrese internetové stránky nebo jiném odkazu na místo, kde lze najít srovnávací
nástroje pro srovnání nabídek obchodníků s elektřinou / plynem provozované nebo
zajišťované Energetickým regulačním úřadem, pokud Energetický regulační úřad
takový srovnávací nástroj provozuje nebo jeho provoz zajišťuje
c) adrese internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou zveřejněné
kontaktní údaje na nezávislé spotřebitelské organizace nebo obdobné energetické
agentury
Dosud musely být na vyúčtování pouze kontaktní údaje na ERÚ a MPO. Nově musejí být
tyto informace doplněny o odkaz na srovnávací nástroje (kalkulátor cen energií), jehož
odkaz lze nalézt na internetové stránce ERÚ, kde může zákazník srovnat stávající ceny
elektřiny a plynu s těmi od konkurence. Snahou je zvýšit informovanost zákazníků
o možnosti změny dodavatele elektřiny nebo plynu za levnějšího.
Dále má být vyúčtování vybaveno také odkazem na stránku MPO s kontaktními údaji na
nezávislé spotřebitelské organizace (např. Dtest, Sdružení českých spotřebitelů a jiné).
Výše uvedené informace musejí být uvedeny na vyúčtování za dodávky elektřiny pro
zákazníky připojené do sítě nízkého napětí a u dodávek plynu pro kategorie domácnost nebo
kategorie maloodběratel.
Ačkoliv vstoupí v Vyhláška v účinnost až od 1. ledna 2022, doklad o vyúčtování se má
poskytovat s výše uvedenými náležitostech i v případě, že zúčtovací období nebo příslušná
část zúčtovacího období skončí ještě přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Vyhláška ale představuje pouze jednu z několika chystaných změn zaměřenou na ochranu
menších zákazníků.
Připravovaná novela Energetického zákona („EZ“) by měla například zavést právo spotřebitelů
bez postihu vypovědět kdykoliv až do 20. dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku
s tím, že pokud se trefí do tohoto rámce, smlouva zanikne uplynutí sjednané doby trvání
závazku smlouvu na dobu určitou a nebude se prodlužovat, i kdyby obsahovala automatickou
prolongaci. Spotřebitelé by tak již nemuseli znát „časové okno“, v kterém musejí oznámit
obchodníkovi, že smlouvu nebudou chtít prodlužovat, ale mohou tak kdykoliv až do 21 dne
před koncem smlouvy.
Prozatím ale nebyla novela EZ schválena. S ohledem na navrhované dopady lze ovšem
očekávat, že debata o těchto změnách bude ještě velice bouřlivá.
V případě dotazů Vám budeme rádi k dispozici.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
NA VYÚČTOVÁNÍ ELEKTŘINY NEBO PLYNU NOVĚ
ZÁKAZNÍCI NALEZNOU ÚDAJ O KONCI SMLOUVY
NEBO ODKAZ NA SROVNÁVAČ CEN
NEWSFLASH 6/2021 IV

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
26. 1. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS poskytovala právní poradenství společnosti Carrier Transicold

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
17. 4. 2013

Nejnovější vydání publikace Legal 500 potvrzuje silné postavení aliance bpv Legal v regionu střední a východní Evropy

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 3. 2017

bpv BRAUN PARTNERS radila při financování projektu výstavby nového business centra v Bratislavě