christmas-3026685_1280

Vánoční a novoroční čas bonusů a prémií. Na co máte u zaměstnavatele nárok

26. 12. 2022

Publikované články

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.

Vánoce a konec roku jsou u některých zaměstnavatelů období, kdy se vyplácejí vánoční prémie, různé bonusy a odměny. Pravidla, podle kterých se tato finanční plnění přiznávají a následně vyplácejí, přibližuje advokátka Lucie Kalašová.

Termín vánoční odměna, roční bonus nebo prémie v zákoníku práce nehledejte. Hledali byste marně. Nejsou tam. Pravidla přiznání nároku a výplaty si zaměstnavatel stanoví sám. Vánoční odměny, roční bonusy a jiné prémie bývají konstruovány jako část mzdy – tedy finanční odměna za odvedenou práci. Jejich pravidla bývají nejčastěji obsažena ve vnitřních předpisech. Mohou být ale také obsažena přímo v pracovní smlouvě, v dohodě o bonusu, v kolektivní smlouvě nebo v jiné písemně dohodě. Lze si je do jisté míry představit i v individuálním mzdovém výměru.

Kolik dostanu?

U bonusů a prémií se pravidelně určuje, zda jde o nárokovou nebo nenárokovou složku mzdy. Pokud to v textu není výslovně napsáno, dovozuje se jejich charakter z použité textové konstrukce. Jsou-li použita slovní spojení jako „zaměstnavatel může poskytnout“, obvykle jde o nenárokovou složku mzdy. Charakteristické pro nenárokovou složku mzdy je také, že se nejprve vyžaduje rozhodnutí zaměstnavatele o přiznání nároku.

Výše prémie může být buď pevně stanovena konkrétní částkou nebo uvozena slovíčkem „až“ a třeba i podmíněna splněním dalších více či méně konkrétních podmínek. V takovém případě po individuálním vyhodnocení splnění podmínek vyplacená částka nemusí dosáhnout maximální výše.

Vzhledem k tomu, že se jedná o část mzdy, jsou veškeré částky (není-li výslovně uvedeno jinak) tzv. v hrubém, tj. odvádí se z nich všechny povinné odvody jako ze mzdy.

Kdy stojí za to se bránit

Pokud zaměstnavatel odepře zaměstnanci vánoční nebo jakékoliv jiné prémie nebo bonus s odůvodněním, že v době výplaty je zaměstnanec ve výpovědní době nebo už byla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru, a již se jen čeká na uplynutí doby, ve kterém by měl pracovní poměr skončit a zaměstnanec tudíž na prémii nemá nárok, dopouští se porušení povinnosti rovného zacházení se zaměstnanci v oblasti odměňování. Výpovědní doba nebo uzavřená dohoda o rozvázání pracovního poměru nemohou být důvodem pro absenci výplaty, pokud zaměstnanci na prémii vznikl nárok a všechny ostatní podmínky prémie zaměstnanec splnil.

Kam se může zaměstnanec obrátit o pomoc

Má-li zaměstnanec pocit, že mu byla neprávem odepřeno jakékoliv finanční plnění, může se obrátit se svým podnětem na příslušný inspektorát práce, který u zaměstnavatele může provést kontrolu. Pokud inspekce práce zjistí pochybení, může zaměstnavateli udělit pokutu. Nemůže ale zaměstnavateli nařídit, aby finanční plnění vyplatil, i když obvykle se zaměstnavatel o nápravu svého pochybení snaží obratem. Nařídit úhradu dlužného finančního plnění může jen soud po provedeném soudním řízení iniciované žalobou podanou žalobcem. Ačkoli tento typ soudního sporu zastoupení advokátem povinně nevyžaduje (zaměstnanec může napsat a podat žalobu sám), předchozí konzultaci s advokátem a zastoupení advokátem v soudním sporu lze jen doporučit. Advokát ještě před podáním žaloby dokáže odhadnout šance na úspěch v soudním sporu a seznámit zaměstnance s riziky pro případ, že soudní spor prohraje. Kvalifikované právní zastoupení obvykle šance na úspěch dokáže i zvýšit.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
23. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: těší nás opakované uznání od Chambers and Partners

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 5. 2021

LMG Life Sciences Awards 2021 Europe

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 10. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Echilon Capital s.r.o. při prodeji akcií