Energošmejdy přibrzdí registrace, ale až za dva roky!

29. 7. 2021

Publikované články

Novela energetického zákona přijatá začátkem července Poslaneckou sněmovnou omezuje prostor nepoctivým zprostředkovatelům dodávek elektřiny a plynu. Od začátku příštího roku stanovuje přesnější pravidla pro uzavírání a především vypovídání smluv o dodávkách energie. Od roku 2023 pak všichni zprostředkovatelé budou muset mít speciální oprávnění od Energetického regulačního úřadu.

Povinná registrace Úprava, kterou ještě musí posoudit Senát, je reakcí na skutečnost, že někteří nepoctiví prodejci – pro něž se již vžila přezdívka energošmejdi – tlačí klienty k nevýhodným smlouvám o odběru energií. Přitom se přednostně zaměřují na seniory, kteří nekalým praktikám při těchto obchodech často nedokážou čelit. Vyčištění trhu má zajistit právě registrace všech zprostředkovatelů u Energetického regulačního úřadu. Protože současně budou potřebovat speciální oprávnění, měla by jejich chování limitovat obava, že o toto úřední razítko kvůli případným prohřeškům přijdou. „Negativem novely ale je dlouhá doba, než se na zprostředkovatele začnou vztahovat nové, přísnější podmínky,“ říká Michal Sniehotta z advokátní kanceláře Sniehotta & Vajda. Novela totiž stanovuje, že zprostředkovatelé mohou činnost vykonávat bez nového oprávnění až do konce roku 2023, a to v případě, kdy žádost o registraci předloží na poslední chvíli před stanoveným limitem, tedy do konce září 2022. Sniehotta by si registraci dovedl představit už od konce příštího roku, nicméně mezi poslanci a s podporou ministerstva průmyslu převážil názor, že se regulační úřad potřebuje připravit na velký nápor, neboť zprostředkovatelů je odhadem mezi pěti a dvaceti tisíci. A že i samotní zprostředkovatelé mají dostat čas na rozmyšlenou, zda mají po zpřísnění legislativy o oprávnění ke své činnosti usilovat. Kritika právníků ovšem nesměřuje jen k termínu povinné certifikace. Energetický regulační úřad sám upozorňuje, že i když k udělení speciálního oprávnění bude nutné prokazovat bezúhonnost, spolehlivost i zkušenosti v odvětví, tak ho kromě zjevných hříšníků získá většina žadatelů. Proto k selekci na poctivé a nepoctivé dojde až později, na základě postupně přicházejících informací o jejich chování. Ani pak nepůjde čištění trhu od nepoctivců hladce, problémové právnické osoby se totiž mohou například přejmenovat a začít znovu. Do budoucna chce úřad usilovat, aby se výkon této profese podmínil absolvováním školení, což by mohlo nepoctivé individuální zprostředkovatele odradit.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
5. 8. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala investičnímu fondu Conseq Realitní při akvizici obchodního centra Opatovská

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
2. 12. 2019

bpv BRAUN PARTNERS poskytli poradenství fondu z portfolia společnosti Aventicum Real Estate v souvislosti s rekonstrukcí a rozšířením hotelu Marriott Praha

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
6. 2. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala skupině Unicapital Energy při akvizici společnosti PSP Technické služby