Dodání zboží a jeho přijetí příjemcem v mezinárodní železniční přepravě zboží

20. 4. 2021

Publikované články

bpv BRAUN PARTNERS

Článek si klade za cíl informovat čtenáře o hlavních úskalích souvisejících s převzetím zboží v mezinárodní železniční nákladní přepravě podléhající předpisům CIM, především s ohledem na možnou prekluzi nároků na náhradu škody při přijetí zásilky. Zároveň článek odpovídá na otázku, kdy je příjemce povinen při takových přepravách hradit náklady přepravy.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
24. 11. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala Generali Fondu realit při další akvizici rezidenční nemovitosti v Praze

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
15. 2. 2016

bpv BRAUN PARTNERS a výplaty zisku pro firmy

Publikované články
Clanky-min
17. 1. 2023 | Arthur Braun, M.A.

Koho chce byznys za prezidenta?

Rolí prezidenta by mělo být zejména dobře zemi reprezentovat ať už na národní či mezinárodní úrovni a tím otevírat dveře i českému byznysu.