bpv BRAUN PARTNERS RADÍ FIRMÁM S IMPLEMENTACÍ EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ GDPR

12. 4. 2018

Tiskové zprávy

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS společně s vydavatelstvím Economia uspořádaly koncem března v prostorách mediálního domu Economia v Karlíně praktický workshop k evropskému nařízení GDPR účinnému od 25. května 2018.

Seminář, určený pro malé a střední podniky, ukázal konkrétní problémy související s implementací evropského nařízení GDPR. Vzhledem k tomu, že jeho cílem nebylo účastníky pouze informovat, ale již připravit na samotnou implementaci v jejich společnosti, konzultovaly se v rámci interaktivních workshopů konkrétní situace a zodpovídaly specifické dotazy.

Semináře se účastnili členové odborných komor, pracovníci významných pojišťoven, zástupci stavebního bytového družstva a majitelé a pracovníci společností.

Workshopem provázely právní odbornice z advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS JUDr. Lucie Kalašová, LL.M. a Mgr. Gabriela Jiráková.

Lucie Kalašová se ve svém bloku zaměřila na dopady nařízení pro pracovně-právní vztahy a pozici pověřence pro ochranu osobních údajů. Zabývala se rovněž správným užíváním kamerových systémů a osvětlila chyby, kterých se při uchovávání osobních údajů často dopouštíme.

„Jedním z nejčastějších problémů v praxi je nadbytečné užívání souhlasu, jakožto právního titulu ke zpracování osobních údajů v situacích, kdy správce má ke zpracování osobních údajů jiný právní titul, např. povinnost ze zákona. V takovém případě je požadování souhlasu chybnou informací vůči subjektu údajů. Dalším častým pochybením je, že souhlasy bývají zařazovány do všeobecných obchodních podmínek. Takto udělený souhlas není dostatečně svobodný, a tudíž nevyhovuje požadavkům GDPR.“ uvedla Lucie Kalašová.

Gabriela Jiráková ve své části připomněla posluchačům základní zásady GDPR a zásady zpracovávání a uchovávání osobních údajů. Účastníky rovněž provedla jednotlivými kroky procesu implementace GDPR – od vstupního auditu až po realizaci konkrétních opatření. Věnovala se také sankcím a uklidnila posluchače, že při ukládání sankcí se přihlíží ke krokům podniknutým ke zmírnění škod způsobených subjektům údajů. Společnosti by podle ní měly být dobře informované a připravené, ale na druhou stranu nařízení není třeba příliš přeceňovat.

V této souvislosti Gabriela Jiráková uvedla, že kancelář bpv BRAUN PARTNERS nabízí kompletní i částečnou asistenci při přechodu na GDPR a služby externího pověřence.

Partner kanceláře a vedoucí GDPR týmu Mgr. Jiří Bárta, LL.M k tomu dodává: „Jsme rádi, že můžeme být při řešení této právní problematiky našim klientům nápomocní a že na našich seminářích jsou čím dál informovanější účastníci. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti ochrany osobních údajů můžeme klientům poskytnout komplexní zpracování analýzy dopadů tohoto nařízení šité na míru konkrétní společnosti.“

Workshopu se zúčastnilo několik desítek účastníků, kteří vyjádřili svou spokojenost potleskem.

O Economia:

Economia je důležitým hráčem na poli online médií a digitalizace mediálního obsahu a významným vydavatelem ekonomického a odborného tisku. Provozuje zpravodajské servery IHNED.cz a Aktuálně.cz, webový projekt Aktuálně.TV, mnoho tematických internetových titulů a freemailových portálů. Vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom, Respekt a několik odborných titulů.

O bpv BRAUN PARTNERS:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti střední a východní Evropy. Její tým tvoří 36 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy. Další informace naleznete na stránkách www.bpv-bp.com.

Kontakt:

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Mgr. Dagmar Kubálková, Marketing Specialist dagmar.kubalkova@bpv-bp.com
tel: 224 490 000

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
23. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: těší nás opakované uznání od Chambers and Partners

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 5. 2021

LMG Life Sciences Awards 2021 Europe

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 10. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Echilon Capital s.r.o. při prodeji akcií