job-gb323ef459_1280

Co (ne)musíme zaměstnavateli sdělit o našem zdravotním stavu?

31. 8. 2022

Publikované články

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.

Podle platných právních předpisů je zaměstnavatel velmi omezen, pokud jde o informace o zdravotním stavu zaměstnance. Obě smluvní strany by ale měly mít zájem na dodržování pravidel, která ochraňují zaměstnancovo zdraví. Jak na to, přibližuje advokátka Lucie Kalašová.

Základním opatřením v této oblasti jsou pracovnělékařské prohlídky, kterými musí projít každý zaměstnanec. Patří mezi ně zejména vstupní, řádná prohlídka. Tu provádí lékař, se kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb (závodní lékař). U uchazečů o zaměstnání v bezrizikové kategorii, typicky například administrativní pracovník, může vstupní prohlídku provést i uchazečův praktický lékař.

Výstupním dokumentem je lékařský posudek, jehož obsah je regulován zákonem. Obsahuje zejména závěr, zda je zaměstnanec zdravotně způsobilý k práci, kterou má vykonávat, či zda svou způsobilost pozbyl nebo má omezení, které musí zaměstnavatel respektovat.

Nesmí být v něm uvedena žádná diagnóza a zaměstnanec není povinen sdělovat další podrobnosti o svém zdravotním stavu. Další podrobnosti se zaměstnavatel nedozví ani od lékaře, který prohlídku prováděl. K prohlídce si musí zaměstnanec vždy přinést výpis ze své zdravotní dokumentace, aby lékař získal přehled o jeho zdravotním stavu a mohl jej posoudit, ten se ale zaměstnavateli nepředává.

Obecně lze říci, že zaměstnanec nemá povinnost předkládat zaměstnavateli lékařské zprávy ze svých vyšetření, a to ani v případě, že je podstoupil v pracovní době a chce pomocí nich prokázat, že v určitý den a čas navštívil lékaře a měl tak překážku v práci na straně zaměstnance.

Pokud zaměstnavatel požaduje, aby zaměstnanec návštěvu u lékaře prokázal, je jeho požadavek oprávněný. Je zároveň v zájmu zaměstnance samotného, aby společně s prokázáním návštěvy neposkytl víc informací, než je nezbytně nutné. Ideální je požádat lékaře o vystavení potvrzení o návštěvě, v této souvislosti lékař musí poskytnout součinnost, a dokonce k tomu existují hojně používané formuláře.

 

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 3. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti REDSIDE při prodeji budovy Avenir E

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
13. 1. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Pojišťovna Patricie a.s. (dříve Generali Pojišťovna a.s.) při prodeji projektových nemovitostí

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
10. 6. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti MVGM při převzetí aktivit společnosti JLL (Jones Lang LaSalle) v oblasti správy nemovitostí v kontinentální Evropě