bpv BRAUN PARTNERS PŘEDSTAVILI AKTUÁLNÍ TRENDY V ENERGETICE

22. 2. 2016

Tiskové zprávy

V minulých dnech uspořádala advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS ve spolupráci s německou společností 3fficiency, zabývající se energetickým poradenstvím, odborný seminář na téma „Právní změny a novinky v energetice“.

Zástupci středně velkých a velkých firem si se zájmem přišli jaké legislativní vztahující se poslechnout, změny k energetickému trhu jsou u nás a v Německu v současné době aktuální. Cílem semináře bylo zároveň poukázat na konkrétní možné nástroje efektivní úspory výše nákladů za výrobu elektřiny ve společnosti. Školitelé se dále věnovali tématům energetických auditů, třídy B, C a D. Při tomto semináři společnost 3fficiency současně představila svůj koncept energetických úspor.

Jednotlivými provázel zástupce advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS, advokát a partner pan Frijtof Winkelmann. Zásadní změny v oblasti energetické legislativy v České republice pro rok 2016 všem přítomným představil právní koncipient pan Milan Fric ze stejné kanceláře, který přítomné seznámil zejména s novými povinnostmi určitých výrobců elektrické energie týkající se například odvodu daně z elektřiny nebo uchovávání dokladů prokazujících investiční a provozní náklady daného výrobce. Milan Fric ve svém příspěvku také shrnul hrozící sankce za porušení zákonem stanovených povinností, kdy kromě nové výše finančních postihů upozornil především na přenesení důkazního břemene na příjemce podpory v rámci spáchání správního deliktu, při kterém dojde k neoprávněnému čerpání podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Vedoucí advokát bpv BRAUN PARTNERS pan Michal Hrabovský seznámil účastníky semináře s povinností mít zpracovaný energetický audit do 5.12.2015 s tím, že tato povinnost dopadá na všechny velké podnikatele bez ohledu na jejich spotřebu energie. „Z toho hlediska je bezvýznamné, jestli je velký podnikatel vlastníkem nebo jen nájemcem provozovaného energetického hospodářství,“ upozornil účastníky Michal Hrabovský. Na splnění povinnosti dohlíží Státní energetická inspekce, která přislíbila shovívavost. Oproti obecně rozšířenému předpokladu se však tento příslib vztahuje pouze na období do konce března 2016. Poté již nebude stačit mít jen podepsanou smlouvu s energetickým specialistou, ale kontrolní orgán bude pod hrozbou pokuty trvat na vypracovaném energetickém auditu.

Advokát a partner bpv BRAUN PARTNERS pan Jiří Bárta se ve svém vystoupení zaměřil na oblast fotovoltaiky, kde popsal i možnost umístění FVE na střechách budov. „Pakliže není vlastník budovy a vlastník FVE totožný, pak je zcela klíčové zajistit dostatečný právní titul pro jejich umístění, který bude zároveň akceptován financující bankou“ uvedl Jiří Bárta. Následovalo přehledné shrnutí jednotlivých povolení z hlediska stavebního i energetického, které je třeba získat před spuštěním dané výrobny a porovnání mezi FVE a kombinovanými výrobnami energie a tepla (KVET), které nabývají, a to zejména přednáškami v okolních státech, na velké popularitě, a lze tedy očekávat, že i v ČR dojde k boomu v jejich výstavbě, často bývají totiž vhodnou protiváhou právě k FVE.

Neméně zajímavým byl poslední příspěvek klienta bpv BRAUN PARTNERS – Komerční banky, ve kterém její zástupkyně paní Ing. Dita Pasquier přiblížila posluchačům semináře způsoby financování obdobných energetických projektů.

Účastníci semináře velice kladně hodnotili komplexnost a odbornost podaných informací všech přednášejících, kteří jednotlivá témata propojili jak z právního, ekonomického, tak i z technického hlediska. Přítomným po semináři zbyl také čas vyměnit si s ostatními své vlastní zkušenosti z podnikání a získat pro sebe nové kontakty na potenciální budoucí spolupráci a nový business.

O společnosti:
Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS se řadí mezi přední mezinárodní advokátní kanceláře v České republice i na Slovensku. Zároveň je také zakládajícím členem bpv LEGAL, mezinárodní aliance advokátních kanceláří, působící ve střední a východní Evropě. Její tým tvoří více než 35 právníků a nabízí svým klientům, mezi něž patří nejvýznamnější české, slovenské i mezinárodní společnosti, komplexní služby v mnoha oblastech práva. Mezi hlavní oblasti zaměření advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří fúze a akvizice, právo obchodních společností, právo nemovitostí, a rovněž i daňové poradenství. Její specialisté se zabývají také právem duševního vlastnictví a IT, soutěžním právem, energetickým a pracovním právem a zastupuji své klienty před českými, slovenskými a mezinárodními soudy a v rozhodčích řízeních. Více informací na www.bpv- bp.com.

Kontakt:

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Ing. Iva Vosolová, Marketing Manager iva.vosolova@bpv-bp.com
tel: 224 490 000

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
25. 1. 2021

Kateřina Trzaska a Adam Stawaritsch novými advokáty bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
13. 1. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Pojišťovna Patricie a.s. (dříve Generali Pojišťovna a.s.) při prodeji projektových nemovitostí

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
10. 6. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti MVGM při převzetí aktivit společnosti JLL (Jones Lang LaSalle) v oblasti správy nemovitostí v kontinentální Evropě