Blíží se opětovné zrušení plošného předkupního práva spoluvlastníků 

3. 3. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
BLÍŽÍ SE OPĚTOVNÉ ZRUŠENÍ PLOŠNÉHO
PŘEDKUPNÍHO PRÁVA SPOLUVLASTNÍKŮ
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 3/2020 XIV
Senát ČR schválil v minulém týdnu novelu občanského zákoníku, která mimo jiné opětovně
mění institut zákonného předkupního práva spoluvlastníků.
Podle současné právní úpravy platí, že zákonné předkupní právo spoluvlastníků (vzniklé z
titulu ustanovení § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) se vztahuje na převody
jakýchkoli nemovitých věcí ve spoluvlastnictví, ledaže jde o převody na osoby blízké. Tato
podoba zákonného předkupního práva spoluvlastníků je účinná od 1. 1. 2018 a byla zavedena
novelou občanského zákoníku. Stávající úprava v zásadě odpovídá úpravě zákonného
předkupního práva spoluvlastníků, jaké znal starý občanský zákoník do jeho zrušení k 31. 12.
2013 (viz § 140 zákona č. 40/1968 Sb.).
Stávající občanský zákoník ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 koncept zákonného
předkupního práva spoluvlastníků v ustanovení § 1124 zásadně omezil a vztáhl jeho aplikaci
pouze na situace, kdy bylo spoluvlastnictví k nemovité věci založeno pořízením pro případ
smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od
začátku ovlivnit, přičemž vyňal z jeho aplikace převody na jiného spoluvlastníka, manžela,
sourozence nebo příbuzného v řadě přímé. Ustanovení § 1125 občanského zákoníku pak
obsahovalo obdobnou úpravu pro zemědělský závod.
A právě k této úpravě zákonného předkupního práva spoluvlastníků se nyní občanský
zákoník novelou ustanovení § 1124 a § 1125 vrací, a to dokonce v totožném znění těchto
ustanovení účinných v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017.
Pokud novelu občanského zákoníku podepíše prezident, bude vyhlášena ve Sbírce zákonů a
zákonodárný proces tak bude řádně ukončen, a účinnost změny zákonného předkupního
práva spoluvlastníků nastane již od 1. 7. 2020.
Dle našeho názoru se jedná o velmi vítanou změnu, protože novelizovaná podoba
zákonného předkupního práva spoluvlastníků odstraní závažné praktické problémy, které
způsobovala jeho nyní účinná podoba. Plošné zákonné předkupní právo spoluvlastníků
zásadním způsobem brzdí prodeje a koupě nemovitostí v situaci, kdy nemovitá věc, která je
předmětem transakce, má větší množství spoluvlastníků, což je typické zejména u prodeje
spoluvlastnických podílů na jednotkách, ve kterých se nacházejí podzemní garáže nebo
spoluvlastnických podílů na pozemcích s příjezdovými komunikacemi vedoucími do
obytných areálů. Nadále přitom platí, že předkupní právo se vůbec nevztahuje na
nemovitosti, které nejsou ve spoluvlastnictví.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 2. 2019

bpv BRAUN PARTNERS radila fondu Conseq Realitní při akvizici administrativního a obchodního komplexu v pražských Holešovicích

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
6. 4. 2021

Martin Provazník rozšířil řady partnerů bpv BRAUN PARTNERS v Bratislavě

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: ve věci recyklačních poplatků zastupujeme už 10 % dotčených elektráren