Aktuální informace k omezení cest z ČR do Německa a Rakouska

18. 9. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OMEZENÍ CEST
Z ČR DO NĚMECKA A RAKOUSKA
Počet nakažených infekčním onemocněním COVID-19 v České republice stoupá, z tohoto
důvodu platí od 23.09.2020 omezení pro vstup z České republiky do Německa.
Zařazení na seznam rizikových oblastí – Česká republika
Státy, ve kterých hrozí zvýšená nákaza infekcí SARS-CoV-2, zařazuje Institut Roberta Kocha
(RKI) na seznam rizikových oblastí. Z důvodu stoupajícího počtu nově nakažených v České
republice, kde číslo R na 100.000 obyvatel je více než 50, zařadilo Německo od 23.09.2020
celou Českou republiku s výjimkou Ústeckého a Moravskoslezského kraje mezi rizikové
oblasti.
Obecně důsledky v Německu
I nadále platí, že osoby, které během posledních 14 dnů před vstupem do Německa pobývaly v
rizikové oblasti, se musí neprodleně odebrat do domácí karantény v cílovém místě, a to až do
doby, než se mohou prokázat negativním testem. Výsledek testu je třeba na vyžádání předložit
příslušné hygienické stanici. Cestující se po příjezdu z rizikové oblasti musí podrobit testu.
Rovněž jsou povinni neprodleně informovat příslušnou hygienickou stanici. Výjimky platí dále
například pro průjezd, nezbytně nutné a nepřeložitelné pracovní nebo zdravotní cesty, pro
přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů či pro osoby, které v rizikové
oblasti pobývaly méně než 48 hodin nebo mají jiný závažný důvod.
Podrobná karanténní nařízení stanoví zvlášť každá spolková země.
Bavorsko: Stávající karanténní opatření zůstává v platnosti do 03.10.2020. O platných
ustanoveních se více dočtete v Newsalertu ze dne 10.09.2020.
https://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(cyb1xj2snmpsl4mftic3yqii))/Content/Document/
BayEQV/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1%20
Sasko: Stávající karanténní opatření pro Sasko novelizovaná dne 10.09.2020 zůstávají i nadále
v platnosti. O platných ustanoveních se více dočtete v Newsalertu ze dne 10.09.2020.
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-QuarantaeneVerordnung-2020-06-25-Konsol-Lesefassung-2020-09-11.pdf
AKTUALIZACE: Další informace týkající se Německa
Bezplatné testy: Ke dni 15. září 2020, kdy skončily prázdninové cesty, byla ukončena možnost
pro cestující z nerizikových oblastí nechat se bezplatně testovat. Pouze Bavorsko nabízí
bezplatné testy nejméně do 1. října 2020. Cestující, kteří v posledních 14 dnech pobývali v
rizikové oblasti, mají od 15. září 2020 po dobu 10 dnů po vstupu do země nárok na bezplatný
test.
Prodloužená karanténa: Pravděpodobně od 1. října 2020 budou osoby cestující z rizikových
oblastí moci ukončit karanténu po provedení testu nejdříve pět dní po návratu. Spolková vláda
a spolkové země řeší také to, zda má být zavedena povinná pětidenní karanténa pro osoby
vracející se z rizikových oblastí.
NEWSFLASH 9/2020 II
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
AKTUÁLNÍ INFORMACE K OMEZENÍ CEST
Z ČR DO NĚMECKA A RAKOUSKA
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 9/2020 II
AKTUALIZACE: Rakousko
Od pondělí, 28.09.2020, 0:00 hodin, vydá Rakousko částečné varování před cestami do
Prahy (stupeň varování 5). Rakousko varuje od 28.09.2020 před cestami do tohoto regionu z
důvodu rozšíření nákazy koronavirem (COVID-19).
Osoby přijíždějící z uvedených rizikových oblastí musí při vstupu do Rakouska předložit
negativní PCR test, který nesmí být starší 72 hodin, nebo nastoupit do desetidenní domácí
karantény. Nemají-li cestovatelé při vstupu negativní test, musí do 48 hodin požádat o
provedení testu v Rakousku. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena
dříve. Výjimka z těchto opatření platí mimo jiné pro tzv. pravidelné pendlery (s potvrzením
zaměstnavatele), z důležitých rodinných důvodů a pro přeshraniční pohyb zboží a osob.
Další informace naleznete zde:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus—Haeufiggestellte-Fragen/FAQ–Reisen-und-Tourismus.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011194

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
12. 4. 2018

bpv BRAUN PARTNERS radí firmám s implementací evropského nařízení GDPR

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
22. 3. 2016

IGOR AUGUSTINIČ se stal společníkem bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
12. 7. 2019

bpv BRAUN PARTNERS radila společnosti IMMOFINANZ při akvizici administrativního komplexu Palmovka Open Park