Aktuální informace k omezení cest z ČR do Německa a Rakouska – aktualizace k 11. 11. 2020

28. 11. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OMEZENÍ CEST Z ČR DO
NĚMECKA A RAKOUSKA
AKTUALIZACE K 11. 11. 2020
AKTUALIZACE: Německo
Zařazení na seznam rizikových oblastí – Česká republika
Státy, ve kterých hrozí zvýšená nákaza infekcí SARS-CoV-2, zařazuje Institut Roberta Kocha
(RKI) na seznam rizikových oblastí. Z důvodu stoupajícího počtu nově nakažených v České
republice, kde číslo R na 100.000 obyvatel je více než 50, zařadilo Německo od 25.09.2020
celou Českou republiku mezi rizikové oblasti.
I nadále platí, že osoby, které během posledních 10 dnů před vstupem do Německa pobývaly
v rizikové oblasti více jak 12 hodin, se musí neprodleně odebrat do desetidenní domácí
karantény v cílovém místě, a to až do doby, než se mohou prokázat negativním testem,
přičemž testovat se lze nechat nejdříve po uplynutí pěti dnů v karanténě. Cestující se dále musí
před příjezdem do Německa přihlásit na stránkách https://www.einreiseanmeldung.de/#/ a
poskytnout německým úřadům cestovní a kontaktní údaje. Potvrzení o přihlášení je nutné mít
u sebe při příjezdu do Německa. Výsledek testu je třeba na vyžádání předložit příslušné
hygienické stanici. Výjimky platí dále například pro průjezd a vstup do Německa v rámci
přeshraničního styku se sousedními státy na dobu kratší než 24 hodin (toto nařízení platí např.
v Sasku, Berlíně i Bavorsku).
Výjimka platí i pro přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů, z účelem návštěvy příbuzných,
v případě osob, jejichž činnost je nezbytná pro chod zdravotnictví, a to s potvrzením
zaměstnavatele, nadřízeného orgánu nebo zadavatele nebo pro příslušníky diplomatických a
konzulárních služeb, zastupitelstev a vlád po dobu kratší než 72 hodin (platí v Sasku i Bavorsku,
v Sasku dokonce bez omezení na 72 hodin).
Vstup pro pendlery je možný, pokud je k dispozici potvrzení zaměstnavatele, zadavatele nebo
vzdělávací instituce o dodržování hygienických standardů. Toto platí v Sasku, Berlíně i
Bavorsku; Bavorsko však vyžaduje jednou týdně předložení negativního testu na COVID-19.
Podrobná karanténní nařízení stanoví zvlášť každá spolková země.
Bavorsko: Nové karanténní opatření platí od 9. 11. 2020 a je dostupné zde: https://
www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(cyb1xj2snmpsl4mftic3yqii))/Content/Document/BayEQV/
true?AspxAutoDetectCookieSupport=1%20
Sasko: Stávající karanténní opatření pro Sasko novelizované dne 10. 11. 2020, je dostupné zde:
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18892
AKTUALIZACE: Rakousko
Od 31. října 2020 zařadilo Rakousko Českou republiky do rizikových oblastí. To znamená, že
je nutné při vstupu do Rakouska předložit negativní PCR test, který nesmí být starší než
72 hodin, a to na formuláři k tomu určeném, který je dostupný zde: https://www.ris.bka.gv.at/
Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_445/COO_2026_100_2_1805142.html.
Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady)
a do 48 hodin požádat o provedení PCR testu. I zde platí, že je nutné vyplnit formulář: https://
www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_445/
COO_2026_100_2_1805144.html. V případě negativního výsledku testu bude karanténa
ukončena.
NEWSFLASH 11/2020 IV
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 11/2020 IV
Za účelem neodkladných zdravotních cest je nutné vyplnit tento formulář: https://
www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_445/
COO_2026_100_2_1805146.html.
(výše uvedené formuláře byly aktualizovány k 17. 10. 2020)
Výjimka z těchto opatření platí mimo jiné pro pravidelné pendlery (s potvrzením
zaměstnavatele), z důležitých rodinných důvodů a pro přeshraniční pohyb zboží a osob.
Tranzit je taktéž umožněn, při kontrole je mít u sebe vyplněné vstupní a tranzitní prohlášení:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40226115/
II_372_2020_Anlage_F.pdf.
Další informace naleznete zde:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus—Haeufiggestellte-Fragen/FAQ–Reisen-und-Tourismus.html.
AKTUÁLNÍ INFORMACE K OMEZENÍ CEST Z ČR DO
NĚMECKA A RAKOUSKA
AKTUALIZACE K 11. 11. 2020

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
22. 2. 2016

bpv BRAUN PARTNERS představili aktuální trendy v energetice

Tiskové zprávy
iflr1000-2
1. 7. 2020 | Arthur Braun, M.A.

Hodnocení IFLR 1000 2020

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 1. 2020

Nikola Neumanová a David Plevka novými advokáty bpv BRAUN PARTNERS