Vláda schválila opatření na snížení podpor pro stávající FVE

30. 4. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 4/2020 XI
Ministr průmyslu a obchodu informoval na tiskové konferenci dne 27.04.2020, že vláda
schválila, kromě smlouvy s polostátní společností ČEZ o vybudování nových bloků jaderné
elektrárny v Dukovanech, i návrh novely zákona o podporovaných zdrojích, obsahující
opatření k snížení podpory pro stávající solární elektrárny (FVE).
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v úvodu tiskové konference uvedl, že za klíčový
považuje vládou schválený návrh zavedení kontrol přiměřenosti podpor u podporovaných
zdrojů energie (PZE).
Kontroly mají za cíl zjistit, zda u konkrétní skupiny PZE podpora nevyústila v návratnost
překračující přípustný rozsah návratnosti (vnitřní výnosové procento – IRR) považovaný za
přiměřený českými orgány a Evropskou komisí (6,3 % až 10,6 %).
Ministr Havlíček konkrétně uvedl, že u jednotlivých PZE má být maximálně povolené IRR:
VLÁDA SCHVÁLILA OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ PODPOR
PRO STÁVAJÍCÍ FVE
Vodní zdroje Fotovoltaika Větrné
elektrárny
Bioplyn Biomasa Geotermální
zdroje
7 % 6,3 % 7 % 10,6 % 9,5 % 7 %
Prakticky to bude znamenat, že pokud se v průběhu kontrol zjistí, že skupina FVE
(zatřiďovaní do skupin ještě bude předmětem debat) dosahuje výnosnosti IRR nad hodnotu
6,3 %, bude pro tuto skupino zavedeno některé z „kompenzačních“ opatření, které mají za cíl
další objem prostředků vyplácených provozovatelům FVE do budoucna buď omezit, nebo
úplně zastavit. Nelze ani vyloučit, že v případě extrémně výnosných projektů, může dojít k
zpětnému vymáhání již uhrazené podpory.
Ministr Havlíček dále uvedl, že důvodem tohoto postupu je, že „fotovoltaický „boom“ z let
2009-2010 považuje vláda za jeden z největších tunelů, který kdy v České republice proběhl“.
Zavedení tohoto opatření má ušetřit pouze na podpoře FVE cca. 10 mld. (cca. 360 mil EUR)
ročně.
Prozatím se jedná pouze o návrh zákona, který neprošel Parlamentem. S ohledem na
navrhované dopady lze ovšem očekávat, že debata o těchto změnách bude velice bouřlivá.
V případě dotazů Vám budeme rádi k dispozici.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
26. 1. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS poskytovala právní poradenství společnosti Carrier Transicold

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
17. 4. 2013

Nejnovější vydání publikace Legal 500 potvrzuje silné postavení aliance bpv Legal v regionu střední a východní Evropy

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 3. 2017

bpv BRAUN PARTNERS radila při financování projektu výstavby nového business centra v Bratislavě