Vláda schválila další omezující opatření pro boj s virem SARS-CoV-19

9. 10. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

VLÁDA SCHVÁLILA DALŠÍ OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ
PRO BOJ S VIREM SARS-COV-2
Vláda před několika hodinami schválila sérii nových omezujících opatření pro boj
s virem SARS-CoV-2, které se dotknou nejen velké části podnikatelů, ale i životů
všech osob nacházejících se na území České republiky. Oblast průmyslu tímto přímo
ovlivněna není.
S účinností od čtvrtka 22. října 2020 od 6:00 dochází na základě nově přijatých vládních
opatření zejména k částečnému omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb a také
k omezení volného pohybu osob. Velkoobchodního prodeje se zmíněná opatření nedotknou.
Výše uvedená opatření by měla platit (zatím) do 3. listopadu 2020. Nelze však vyloučit, že
v případě nepříznivého pandemického vývoje bude jejich trvání prodlouženo. Níže přitom
uvádíme shrnutí těch nejpodstatnějších omezení.
Omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb
Obecně je zakázán jakýkoliv maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovně
s výjimkou výslovně uvedených obchodních činností, mezi které patří například:
 prodej potravin;
 prodej zboží v drogérii;
 prodej květin;
 prodej novin, časopisů a tabákových výrobků;
 provoz autoservisů;
 prodej domácích potřeb
NEWSFLASH 10/2020 V
Omezen tak bude kupříkladu provoz kadeřnictví, ale také třeba i obchodů s elektrem nebo
knihami. Další omezení se dotknou také restaurací a ubytovacích zařízení.
Nové kompenzační programy pro podnikatele zatím vláda nechystá. Dle vyjádření ministra
průmyslu a obchodu jsou současné programy kompenzující část klíčových nákladů spojených
s nájemným a s osobními náklady na zaměstnance dostatečné. Ministr v tomto směru zmínil
zejména možnost zažádat o kompenzaci nájemného v programu „COVID-Nájemné, Výzva
2“ (viz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-
najemne–255305/) a kompenzace 100 % osobních nákladů na zaměstnance (tedy nejen na
mzdy, ale i na povinné státní odvody v rámci programu Antivirus A (viz https://www.mpsv.cz/
antivirus). Dle posledních vyjádření zatím vláda žádné další zvláštní dotační programy, spojené
s novými omezeními ekonomiky, nechystá.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 10/2020 V
Omezení volného pohybu osob
Volný pohyb na území celé České republiky byl obecně omezen s výjimkou výslovně
uvedených případů, mezi které patří například:
VLÁDA SCHVÁLILA DALŠÍ OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ
PRO BOJ S VIREM SARS-COV-2
 cesty do práce;
 nezbytné nákupy; nebo
 cest do zdravotnických zařízení.
Pobývat na veřejně přístupných místech je možné maximálně ve dvou; pro rodiny a osoby
sdílející společnou domácnost toto omezení neplatí. Rekreace v přírodě nebo například na
chalupě je možná při splnění dalších podmínek.
Mimo to vláda zároveň zrušila všechny koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná
umělecká představení. Dále bylo omezeno také pití alkoholických nápojů na veřejně
přístupných místech.
Pro úplnost doplňujeme, že nová opatření se dotknou také činnosti správních úřadů, které
budou v následujících týdnech fungovat pouze v omezeném režimu a omezí svůj provoz
zejména na výkon svých klíčových činností a zajistí omezení kontaktu úředníků s veřejností
zejména díky zkrácení úředních hodin na 2 dny v týdnu v rozsahu maximálně 5 hodin
v daném dni.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 2. 2019

bpv BRAUN PARTNERS radila fondu Conseq Realitní při akvizici administrativního a obchodního komplexu v pražských Holešovicích

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
6. 4. 2021

Martin Provazník rozšířil řady partnerů bpv BRAUN PARTNERS v Bratislavě

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: ve věci recyklačních poplatků zastupujeme už 10 % dotčených elektráren