Vláda představila nový program Antivirus na podporu zaměstnavatelů

5. 4. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

VLÁDA PŘEDSTAVILA NOVÝ PROGRAM NA PODPORU
ZAMĚSTNAVATELŮ „ANTIVIRUS“
Na svém úterním zasedání schválila Vláda ČR návrh na úpravu programu podporující
zaměstnavatele a jejich zaměstnance, tzv. program Antivirus, v době, kdy jejich
činnost je ovlivněna pandemií nemoci COVID-19 a s ní spojenými krizovými opatření
státu.
Na návrh ministryně práce a sociálních věcí byl program „Antivirus“ modifikován. Z dřívějších
pěti kategorií A až E byl program zredukován na dvě kategorie a navyšuje částku, kterou stát
zaměstnavatelům přispěje na mzdy zaměstnanců.
Program „Antivirus“ má nyní následující podobu:
Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně
povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit
zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o
příspěvek ve dvou režimech:
Režim A – druh překážky:
 v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného
výdělku;
 v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.
Režim B – druh překážky:
 překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u
významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 %
průměrného výdělku;
 omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti –
zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku;
 omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá
náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.
Program je aplikovatelný na dobu od 12. března do konce dubna (možná bude prodlouženo). O
příspěvek bude možné žádat od 6. dubna 2020 a dle slov Ministerstva práce a sociálních věcí
by měl být příspěvek vyplácen v řádu několika dní od podání žádosti. Žádosti se budou
podávat na Úřadu práce ČR, který bude příspěvek vyplácet. Konkrétní metodika ještě
zveřejněna nebyla, očekáváme ji ale v průběhu tohoto týdne. Už teď je jasné, že podávání
žádostí bude elektronické, aby se zamezilo jakémukoli fyzickému kontaktu.
Zaměstnavatel bude moci žádat o náhradu vyplacených náhrad mezd po skončení
vykazovaného období, tedy po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat.
NEWSFLASH 4/2020 I
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
VLÁDA PŘEDSTAVILA NOVÝ PROGRAM NA PODPORU
ZAMĚSTNAVATELŮ „ANTIVIRUS“
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 4/2020 I
Podmínky pro výplatu příspěvku jsou následující:
 zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se
účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.
Dle informací zmíněných na včerejší tiskové konferenci, se pracuje na dalším režimu C
programu Antivirus, který by měl poskytnout příspěvek zaměstnavatelům, kteří sice
pokračují ve své činnosti, ale přesto na ně citelně dopadají krizová opatření spojená s
pandemií nemoci COVID-19. Režim C má za úkol motivovat zaměstnavatele, aby svým
zaměstnancům i nadále vypláceli 100 % mzdy.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
24. 7. 2019

ANTARIS SOLAR GROUP prodávala fotovoltaiku a bpv BRAUN PARTNERS byli u toho!

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
8. 11. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala kupujícímu společnosti EUROPIN, předního life science výrobce na západním Slovensku

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 7. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala rezidenčnímu fondu MINT při akvizici části projektu Vysočanský mlýn