mariana-proenca-_h0xG4s6NFg-unsplash

REMA PV Systém přišla o oprávění k nakládání s odpadem z panelů. Provozovatelé FVE se musí poohlédnout po náhradě, jinak hrozí pokuta

24. 5. 2023

Novinky

bpv BRAUN PARTNERS

Společnost REMA PV Systém, a.s. (nově XSOLAR REUSE SYSTÉM a. s., dále ale jen „REMA“) již nedisponuje oprávněním k provozování kolektivního systému (dále jen „provozovatel KS“) pro solární panely. Není totiž zapsána v seznamu subjektů s potřebným povolením, který zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí („MŽP“) pod tímto odkazem.

Provozovatelé FVE, kteří původně uzavřely se společností REMA smlouvu na recyklaci odpadu ze solárních panelů, si proto musí hledat nového provozovatele KS, který jim do budoucna zabezpečí nakládání s vyřazenými solárními panely. Bez provozovatele KS odpovědného za nakládání s odpadem z panelů může hrozit provozovateli FVE pokuta až do výše 5. mil CZK.

V případě přechodu provozovatele FVE k jinému provozovateli KS musí dle zákona REMA zaslat nově zvolenému provozovateli KS nevyužité peněžní prostředky získané z příspěvků provozovatelů FVE (dále jen „recyklační poplatek“) včetně výnosů z nich1 . Množí se ovšem případy2 , kdy provozovatelé FVE vedou spor s REMA o výši zůstatku jimi uhrazených recyklačních poplatků, co může být důvodem k průtahům při převodu těchto zůstatků nově zvolenému provozovateli KS. Nepřekvapí proto, že někteří provozovatelé FVE již přikročili k řešení této situace soudní cestou.

Aktuálně probíhá také medializované3 prověřování společnosti REMA ze strany policie pro podezření ze zpronevěry prostředků provozovatelů FVE na budoucí recyklaci panelů. Toto policejní šetření má zjistit, zda byly recyklační poplatky využívány k zabezpečení financování recyklace solárních panelů, či zda byly využívány ke zcela jiným účelům v rozporu s jejich zákonným určením, čímž mohlo dojít i ke škodě na straně provozovatelů FVE, kteří mají s REMA uzavřenou smlouvu.

Pokud máte se společností REMA uzavřenou smlouvu na zabezpečení financování recyklace odpadu z panelů z Vaší FVE, nabízíme právní poradenství ohledně dalšího postupu, zejména při změně provozovatele KS a revizi smlouvy s novým provozovatelem KS, jakož i případné zastupování při jednáních a sporech s REMA.

Zároveň budeme sledovat vývoj situace a případné kroky orgánů činných v trestním řízení kolem REMA a budeme Vás o něm průběžně informovat.

Nelze zcela vyloučit, že na základě dalších skutečností, které by vyšly veřejně najevo (ať už v rámci policejního vyšetřování nebo jinou cestou), by mohlo být v budoucnu možné pomýšlet i na uplatnění nároku vůči státu, který měl na výkon činnosti společnosti REMA dohlížet.

V případě jakýchkoliv dotazů Vám budeme rádi k dispozici.

 

  1.  Provozovatel KS má možnost investovat prostředky získané jako recyklační příspěvek, ovšem pouze předpisem stanoveným způsobem
  2. https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-rema-pv-system-prisla-o-licenci-na-recyklaci-solaru-firma-mela-tisice-klientu-40431843
  3. https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-rema-pv-system-prisla-o-licenci-na-recyklaci-solaru-firma-mela-tisice-klientu-40431843

Podobné novinky

Publikované články
Clanky-min
4. 8. 2021 | bpv BRAUN PARTNERS

Exmanželka nechce syna pustit se mnou k moři kvůli covidu. Jak to řešit?

Letní prázdniny jsou v plném proudu a s tím i dovolené, ať už v zahraničí či v tuzemsku. Stále trvající pandemie koronaviru však může vyvolat neshody mezi rozvedenými rodiči ohledně destinace, do které se jeden z rodičů s dítětem hodlá vydat. Jak postupovat, když se rodiče neshodnou, radí advokátka Gabriela Jiráková.

Publikované články
Clanky-min
19. 3. 2021 | Arthur Braun, M.A.

Evropský soud zpřísnil ochranu autorských práv na internetu. Týká se to článků i fotek.

Články, videa i fotky budou pod větší kontrolou. Evropský soud zpřísnil ochranu autorských práv na internetu

Publikované články
Clanky-min
4. 1. 2021 | Arthur Braun, M.A.

Vážený pane, vážená paní, vážené různé!

Osoby, které se necítí být ani mužem, ani ženou, mají právo na neutrální oslovení, rozhodl německý soud.