Poslanecká sněmovna projednala vládní návrh novely POZE

5. 1. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 1/2021 VI
Ve středu 27.01.2021 projednala v rámci prvním čtení Poslanecká sněmovna očekáváný vládní
návrh novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých
zákonů („Návrh“).
V rámci projednání, které trvala pouze několik minut, vystoupil Ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček, který Návrh krátce představil.
Poslanecká sněmovna pak odhlasovala přikázání Návrh k projednání hospodářskému výboru.
Naopak neprošlo přikázání k projednání ústavně-právnímu výboru a ani výboru pro životní
prostředí.
Pouze připomeňme, že Návrh obsahuje, kromě jiného, návrh na zavedení tzv. kontrol
překompezací. Tyto kontroly mají za cíl zjistit, zda u konkrétní skupiny podporovaných zdrojů
energie („PZE“) podpora nevyústila v návratnost překračující přípustný rozsah návratnosti
(vnitřní výnosové procento – IRR) považovaný za přiměřený českými orgány a Evropskou
komisí (6,3 % až 10,6 %).
Již v roce 2020 bylo ze strany Ministra Havlíčka prezentováno, že u jednotlivých PZE má být
maximálně povolené IRR:
POSLANECKÁ SNĚMOVNA PROJEDNALA V RÁMCI
1. ČTENÍ VLÁDNÍ NÁVRH NOVELY POZE
Vodní zdroje Fotovoltaika Větrné
elektrárny
Bioplyn Biomasa Geotermální
zdroje
7 % 6,3 % 7 % 10,6 % 9,5 % 7 %
Prakticky to bude znamenat, že pokud se v průběhu kontrol zjistí, že skupina FVE
(zatřiďovaní do skupin ještě bude předmětem debat) dosahuje výnosnosti IRR nad hodnotu
6,3 %, bude pro tuto skupino zavedeno některé z „kompenzačních“ opatření, které mají za cíl
další objem prostředků vyplácených provozovatelům FVE do budoucna buď omezit, nebo
úplně zastavit. Nelze ani vyloučit, že v případě extrémně výnosných projektů, může dojít k
zpětnému vymáhání již uhrazené podpory.
Projednání v rámci hospodářského výboru ještě nebylo stanoveno. S ohledem na navrhované
dopady lze ovšem očekávat, že debata o těchto změnách bude v následujících čteních ještě
velice bouřlivá.
V případě dotazů Vám budeme rádi k dispozici.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
3. 1. 2022 | bpv BRAUN PARTNERS

bpv BRAUN PARTNERS poskytovala poradenství společnosti IMMOFINANZ při prodeji Airport Business Centre v Praze investičnímu fondu JET

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 1. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala skupině Kappenberger + Braun při prodeji společnosti K + B Expert, s.r.o. slovenské skupině NAY

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
30. 5. 2017

bpv BRAUN PARTNERS nabízí svým klientům služby externího pověřence pro ochranu osobních údajů