Novinky z daňové oblasti

23. 10. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Znovuzavedení elektronické evidence tržeb se odkládá do 1. ledna 2023
Vzhledem k destruktivním dopadům koronavirové epidemie na některé podnikatele a živnostníky
rozhodla vláda o odkladu zavedení EET v rámci třetí a čtvrté vlny. Návrh předložila ministryně finanční
Alena Schillerová (za ANO) po projednání aktuální situace s podnikatelskými svazy, asociacemi a
komorami. K projednání zákona odkládajícího EET poslanci by mělo dojít během tohoto týdne. Sleva na
dani pro ty podnikatele, kteří EET používali dobrovolně, by měla být dle příslibu Ministerstva financí
zachována. Nad to by zavádění EET z hlediska organizace, instalace, zaškolování zaměstnanců a
celkového servisu představovalo další epidemiologické riziko.
Více k odložení zavedení EET zde:
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3207853-ministryne-financi-navrhne-dalsi-odklad-eet-a-dokonce-roku-2022
https://echo24.cz/a/SvNKa/vlada-schvalila-odlozeni-eet-do-ledna-2023
Liberační balíček Ministerstva financí – Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a
zálohy na daň z důvodu mimořádné události
V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení se ministryně financí
rozhodla využít pravomoci, kterou jí svěřuje daňový řád a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této
mimořádné události na podnikatele přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí
příslušenství daně a zálohy na daň. Účelem prominutí je především snaha pomoci těm subjektům, jejichž
příjmy z více než poloviny pochází ze zakázaných nebo omezených činností – restaurační, kulturní
zařízení. Těmto subjektům je dále prominut úrok z prodlení vzniklý na DPH za září až listopad 2020,
bude-li daň uhrazena do 31. 12. 2020, některé zálohy na silniční daň a některé zálohy na daň příjmů. Dále
je prominuta daň z přidané hodnoty subjektům, které bezúplatně vyrábí nebo dodávají zdravotnické
pomůcky nebo materiál k jejich výrobě.
Více k rozhodnutí:
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-22-2020-39683
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
NOVINKY Z DAŇOVÉ OBLASTI
23. 10. 2020

Podobné novinky

Publikované články
Clanky-min
20. 2. 2020 | Arthur Braun, M.A.

Stát bude prověřovat investice, v případě pochybností je zakáže.

Publikované články
Clanky-min
24. 10. 2018 | Mgr. Adam Stawaritsch

Věcný záměr nového stavebního zákona

Publikované články
Clanky-min

Potřebujete změnit stanovy společenství vlastníků jednotek?

Problematika stanov společenství vlastníků jednotek (SVJ) obecně není zcela jednoznačná, nejprve tedy bude nutné rozlišit, jakým způsobem a podle jaké právní úpravy bylo SVJ založeno. Přijetím nového občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 SB. („OZ“) vznikl rozdíl mezi posuzováním změn stanov u SVJ vzniklých před 1. 1. 2014 a po datu přijetí OZ. K nepřehledné situaci přispěl i fakt, že danou problematiku změny stanov posuzovaly jednotlivé rejstříkové soudy rozdílně.