Nikola Neumanová a David Plevka novými advokáty bpv BRAUN PARTNERS

21. 1. 2020

Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Datum: 21.1. 2020

Nikola Neumanová a David Plevka novými advokáty bpv BRAUN PARTNERS Dne 15. ledna 2020 se stali novými spolupracujícími advokáty bpv BRAUN PARTNERS Nikola

Neumanová a David Plevka.

Mgr. Nikola Neumanová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a rovněž studovala na Právnické fakultě Univerzity v Lipsku. Zaměřuje se zejména na vedení sporů, ochranu osobních údajů, obchodní právo, energetické právo a právní vztahy s mezinárodním prvkem.

Mgr. David Plevka má za sebou studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a působil i na fakultách téhož zaměření v Tübingenu a Brisbane. Zaměřuje se převážně na vedení sporů, rozhodčí řízení a arbitráže, právo obchodních společností a obchodní právo a v neposlední řadě na právo nemovitostí.

Oba dva v bpv BRAUN PARTNERS působí již od počátku své profesní kariéry, a to téměř 10 let, a hovoří česky, anglicky a německy. „Nikola i David jsou oba výjimečně nadaní právníci, se kterými je jak po profesní, tak lidské stránce radost spolupracovat. Jsem velmi hrdý na to, že je můžeme přivítat v našich řadách i jako advokáty,“ uvedl Arthur Braun, managing partner kanceláře.

O společnosti:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti střední a východní Evropy. Její tým tvoří 38 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy. Další informace naleznete na našich stránkách www.bpv-bp.com.

Kontakt:
bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Mgr. Sandra Kvasnicová, Head of Marketing sandra.kvasnicova@bpv-bp.com
tel: +420 224 490 000

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
13. 3. 2020

bpv BRAUN PARTNERS opět boduje u prestižní britské rankingové společnosti Chambers and Partners

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 1. 2013

Liberizace poštovního trhu

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 10. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Echilon Capital s.r.o. při prodeji akcií