Přišli jste o práci? Požádejte o podporu a nerušte pojistky!

29. 4. 2021

Publikované články

Mgr. Adam Stawaritsch

Patříte mezi ty, kteří v této složité době přišli o práci nebo nad vámi tato hrozba visí? Pak by se vám mohlo hodit pár rad, na co nezapomenout nebo kam se obrátit o pomoc.

Být najednou bez práce a tím pádem i bez peněz, to není situace, o kterou by kdokoli stál. Kam se obrátit? Co dělat, abyste snížili své náklady, ale do budoucna se nedostali do ještě větších obtíží?

Evidujte se na úřadu práce

I když vás nikdo nemůže nutit, abyste se evidovali na úřadu práce, měli byste to udělat. Má to několik výhod – můžete dostat podporu, stát za vás zaplatí zdravotní pojištění, pomohou i s hledáním nové práce nebo rekvalifikací a doba, kdy jste tam evidováni, se vám započítává do důchodu.

Jak vysoká podpora?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti budete mít, pokud jste si v posledních dvou letech platili alespoň 12 měsíců důchodové pojištění – tím se rozumí i odvody z výplaty zaměstnanců, invalidní důchod III. stupně, péče o dítě nebo jinou osobu, která na vás byla závislá, výkon dobrovolnické služby, rodičovská dovolená a podobně (podrobnější informace najdete zde). Jestliže jste dostali odstupné, můžete podporu pobírat až poté, co uplyne takto „zaplacená“ doba. Nárok na podporu nemáte v případě, že jste dostali v posledních 6 měsících výpověď za hrubé porušení pracovních povinností.

Výše podpory se vypočítává podle průměrného měsíčního čistého výdělku, pokud jste o ni požádali letos, může dosáhnout maximálně 20 075 Kč měsíčně, při rekvalifikaci nastoupené v roce 2021 až 22 498 Kč za měsíc. Podpůrčí doba, tedy čas, kdy vám podporu vyplatí, je různá podle vašeho věku.

Lze si přivydělat?

Přivydělat si můžete, i když jste v evidenci úřadu práce, ale vyplatí se to předem konzultovat – je stanovená částka, kterou si smíte vydělat (pro rok 2021 je to 7 600 Kč/měsíc) i povinnost chodit dále na úřad a ucházet se o místa, která vám zprostředkují.  Jako evidovaný nezaměstnaný si můžete přivydělat pouze v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Po dobu, kdy budete mít tento příjem, se výplata podpory v nezaměstnanosti pozastaví, po jeho ukončení vám dávka bude dále proplácena. Rozhodně se nepouštějte do práce načerno. Když se to provalí, vyřadí vás úřad práce z evidence a vám i zaměstnavateli hrozí pokuty.

Na úřadu práce vám nabídnou i pomoc s hledáním té novéFoto: Antonio Guillem, Shutterstock.com

Máte nárok na sociální dávky?

I kdyby vám na úřadu práce nedali podporu v nezaměstnanosti, nemusíte zůstat bez peněz. Lze si požádat o sociální dávky a dávky v hmotné nouzi. Jde o příspěvek na živobytína bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. K žádosti je nutné doložit příjmy své, ale i osob ve společné domácnosti, započíst musíte třeba i výživné na děti.

Lze upravit výši výživného?

Finanční obtíže postihují i ty, kteří platí nebo dostávají výživné na děti. Co když je potřeba upravit jeho výši? „Nejdřív se pokuste o dohodu. Pokud to nejde, nezbývá, než se obrátit na soud s návrhem na změnu výše výživného. Soud ho může snížit, zvýšit, a dokonce i zrušit. Zásadním kritériem je podstatná změna poměrů – a to jak na straně jak rodiče, který má platit výživné, tak i dítěte,“ radí Mgr. Adam Stawaritsch z advokátní kanceláře bpv Braun Partners.

Ztráta zaměstnání patří mezi tyto podstatné změny. Soud zkoumá důvody, proč k ní došlo, zajímá se o majetkové poměry takzvaného povinného rodiče, jeho životní styl a možnost získat práci. Pokud dojde soud k závěru, že rodiči klesly příjmy bez jeho zavinění a placením placením výživného by bylo ohroženo jeho existenční nebo životní minimum, může výživné snížit.

Výživné na manžela

Na výživné nemají nárok jen děti, ale za určitých podmínek i bývalí manžel či manželka. „Výživné může dostat i neprovdaná matka. Otec společného dítěte by jí mohl hradit náklady spojené s těhotenstvím a porodem,“ upozorňuje Adam Stawaritsch. Obrátit se můžete na instituce, které pomáhají vymáhat výživné zdarma.

Nezapomeňte na půjčky nebo pojistky!

V situaci, kdy vám přestane chodit výplata, nastává problém se splácením závazků, jako je hypotéka, půjčky nebo pojistky. Jak byste v souvislosti s jejich splácením měli postupovat, abyste si do budoucna nezavařili a neskončilo to osobním bankrotem? Základem všeho je včasná komunikace. Banka by měla vědět, že jste se dostali do potíží a aktivně to řešíte.

Hypotéka

„Pokud banka nezná důvod, proč započaly problémy se splácením hypotéky, bude postupovat mnohem striktněji – bude zasílat vymáhací dopisy, bude hrozit pokutami a v krajním případě I dražbou nemovitosti, aby se umořil nesplácený dluh. Včasná a otevřená komunikace pomůže najít smírné řešení a nabídne klientovi možnost odložených splátek,“ říká finanční odbornice Veronika Hegrová z portálu Hyponamíru.

Hypotéku odložení splátek neprodraží, úrokové podmínky zůstávají stejné dle sjednané úvěrové smlouvy. Přerušení splátek ale může klientovi zkomplikovat refinancování nebo zisk další hypotéky.

Ve finanční krizi je zapotřebí jednat s bankou, které nemůžete posílat pravidelné splátky, ať za hypotéku nebo půjčku. Dobré je informovat i pojišťovnuFoto: 88studio, Shutterstock.com

Půjčky

splácení půjček můžete většinou u své banky požádat o odklad splátek na pár měsíců zdarma. „V případě, že nezvládnete dostát svým závazkům delší dobu, nabídneme restrukturalizaci v podobě individuálního splátkového plánu. Rozhodně nedoporučujeme vytloukat úvěr úvěrem. Můžete se tím dostat do dluhové spirály,“ varuje Patrik Madle, mluvčí ČSOB a Poštovní spořitelny.

Pojistky

Nejkomplikovanější situace je s placením pojistek. Třeba povinné ručení zastavit nejde, pokud auto neprodáte nebo nedáte SPZ do depozitu, což znamená, že s ním nemůžete jezdit. Nepovinná pojištění – havarijní, úrazové, domácnosti, nemovitostí a podobně – lze zrušit většinou jen k určitému datu. „Lze pochopit, že když ztratíte zaměstnání, chcete ušetřit každou korunu, ale když se pak něco stane, přijdete o daleko víc. Třeba v případě pojištění domácnosti a nemovitosti ušetříte zrušením pár tisíc, ale můžete přijít i o střechu nad hlavou. Lepší je se obrátit na poradce, kteří jsou schopni najít na trhu obdobnou, ale levnější pojistku,“ radí Aleš Rothbarth, odborník na pojištění ze společnosti Klik.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
13. 3. 2020

bpv BRAUN PARTNERS opět boduje u prestižní britské rankingové společnosti Chambers and Partners

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 1. 2013

Liberizace poštovního trhu

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
23. 6. 2013

bpv Hügel Rechtsanwälte advise Erste Group Bank AG in a EUR 660.6 million capital increase