Zkušební provoz stavby a využití tohoto institutu

29. 1. 2021

Publikované články

Mgr. Pavel Březina

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) obsahuje už spoustu let institut zkušebního provozu. V aktuálně platném a účinném znění stavebního zákona je zkušební provoz upraven v § 124. Dle definice obsažené v zákoně se zkušebním provozem stavby ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace. Zkušební provoz stavební úřad povolí na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě.

Podobné novinky

Newsletter
newsletter-min
5. 7. 2021 | bpv BRAUN PARTNERS

Poslanci odklepli snížení podpory pro FVE a rozšíření solárního odvodu

Poslanci na včerejším jednání schválili novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která zavádí revizi návratnosti výše investic do podporovaných zdrojů energie a která by mj. do budoucna měla omezit podporu pro stávající FVE.

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
23. 3. 2021 | bpv BRAUN PARTNERS

bpv BRAUN PARTNERS: těší nás opakované uznání od Chambers and Partners

Nejnovější žebříček Chambers Europe 2021 potvrdil expertízu v našich dlouhodobě oceňovaných oblastech – pracovního, korporátní a energetického práva, čehož si nesmírně vážíme. Patřičně hrdí jsme letos ale na fakt, že jsme se v nemovitostním právu nově umístili mezi osm nejlepších kanceláří na českém trhu. O to více s ohledem na to, jak složitý byl loňský rok vlivem probíhající pandemie

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
30. 3. 2020 | bpv BRAUN PARTNERS

bpv BRAUN PARTNERS asistovala fondu Generali při akvizici rezidenční budovy v Praze

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS poskytovala komplexní právní poradenství svému klientovi Generali Investments CEE, investiční společnost, jednajícímu na účet fondu Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., při akvizici historické budovy s luxusními byty a kancelářemi situované v širším centru Prahy od soukromého investora. Právní poradenství zahrnovalo komplexní právní prověrku, přípravu veškeré transakční dokumentace a vypořádání transakce.